Jeroen Dokter - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Jeroen Dokter

Functie: Adviseur Acute Zorg / ROAZ
E-mail: r.j.dokter@amsterdamumc.nl
Telefoon: 06-57616014

Aandachtsgebieden:

  • Acute Zorg
  • Algemeen ROAZ / Sector ROAZ (bestuurlijk)
  • Tactisch ROAZ
  • Programma Toekomstbestendige Acute Zorg Keten (TAZK)
  • Focusgroep Spoedzorgketen
  • Communicatie
Gegevens
Adviseur Acute Zorg / ROAZ