Mindy Stevenhaagen - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Mindy Stevenhaagen

Functie: Adviseur Acute Zorg / ROAZ
E-mail: m.stevenhaagen@amsterdamumc.nl
Telefoon: 020-5668344 / 06-30350484

Aandachtsgebieden:

  • Acute Zorg
  • Algemeen ROAZ / Sector ROAZ (bestuurlijk)
  • Tactisch ROAZ
  • Focusgroep Spoedzorgketen
  • Communicatie
Gegevens
Adviseur Acute Zorg / ROAZ