Home - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Netwerk Acute Zorg Noordwest + SpoedZorgNet = Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

De partners in de acute keten in Noord-Holland en Flevoland werken nauw samen. Deze samenwerking is onontbeerlijk om de acute zorgketen toegankelijk en van een hoog niveau te laten zijn. Na jarenlange intensieve samenwerking zijn de beide Netwerken Acute Zorg vanaf 1 december 2022 samen verder gegaan onder één nieuwe naam:

Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Hiermee willen we vanuit een gezamenlijke ambitie toonaangevend zijn in de keten van de acute zorg. Want zorg deel je.