ROAZ - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

ROAZ

In het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) maken de aanbieders van acute zorg in regionaal verband afspraken over organisatie, samenwerking en verbetering van acute zorg, specifiek gericht op de bereikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit. Het doel van het ROAZ is ervoor te zorgen dat een patiënt zo snel mogelijk op de juiste plaats terechtkomt wanneer hij of zij acute zorg nodig heeft. Niet alleen de aanbieders van acute zorg in de regio worden daarbij betrokken, maar ook aanbieders van vervolgzorg, met het oog op de doorstroom en uitstroom uit de acute zorg. De zorgverzekeraars nemen ook deel aan dit bestuurlijk overleg, zodat zij kunnen bijdragen aan het oplossen van mogelijke knelpunten in de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de acute zorg in de regio (vanuit hun zorgplicht).

Naast het organiseren van het ROAZ is het Netwerk Acute Zorg verantwoordelijk voor onderstaande taken:

  • het organiseren van de beschikbaarheid en bereikbaarheid van traumazorg in instellingen voor medisch specialistische zorg, het onderhouden en ontwikkelen van het traumazorgnetwerk en de kenniscentrumfunctie voor traumazorg alsmede het uitvoeren van activiteiten gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de traumazorg
  • het organiseren van het opleiden, trainen en oefenen van zorgaanbieders en het coördineren van deze activiteiten ten behoeve van voorbereid zijn op rampen en crises.


Voorzitter

Voorzitter van het ROAZ Noord-Holland/Flevoland is Prof. dr. Yvo Roos, lid raad van bestuur Amsterdam UMC.


Meer informatie over het ROAZ: