Traumazorg - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Traumazorg

Jaarlijks worden ruim 70.000 ongevalsslachtoffers in Nederland in het ziekenhuis opgenomen, waarvan ruim 12.000 in de ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland. De oorzaak van het ongeval kan heel verschillend zijn, zoals een verkeersongeval, brand, val in of rondom huis of een ongeval als gevolg van geweldpleging. Traumazorg is de zorg voor ongevalspatiënten en omvat de hele acute zorgketen: van melding bij 112 tot aan ontslag uit het ziekenhuis. Het aandachtsgebied Traumazorg bestaat binnen het ROAZ uit een aantal pijlers: