Activiteiten - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Activiteiten

Wat je zelden doet, doe je zelden goed! Rampen en crises komen gelukkig niet vaak voor, de dagelijkse praktijk biedt daarmee echte onvoldoende gelegenheid om relevante ervaring op te bouwen op dit gebied. Opleiden, trainen en oefenen is daarom cruciaal.

Crisisbeheersing is een zeer specifiek vak, het opzetten van een samenhangend en relevant OTO- beleid vereist, naast agendering op alle niveaus, vooral de onverdeelde aandacht van specifiek hierin opgeleide (OTO) functionarissen.

Naast de OTO-activiteiten die een organisatie zelf organiseert, worden er voor de regio ook OTO-activiteiten door het Netwerk Acute Zorg verzorgd. Deze regionale projecten zijn deels structureel, voor andere projecten wordt jaarlijks gekeken naar belangstelling en behoefte.
Hieronder een opsomming van regionale activiteiten met een korte omschrijving per item. Voor verdere informatie of feedback kunt u zich wenden tot de adviseurs Crisisbeheersing en OTO:

Linda van der Voort    l.vandervoort@amsterdamumc.nl
Louis Vos                      l.p.w.vos@amsterdamumc.nl