CrisisSuite app - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

CrisisSuite app

CrisisSuite app is een product van Merlin.  In CrisisSuite zijn crisis- en continuïteitsplannen van een organisatie altijd digitaal toegankelijk voor de leden van de eigen crisisorganisatie. Daarnaast kunnen acties en taken toegewezen worden aan personen en teams die deel uitmaken van de crisisorganisatie met overzicht van alle openstaande en afgeronde acties. De app CrisisSuite is uit meerdere crisis-apps geselecteerd door een regionale werkgroep. We vergoeden als Netwerk Acute Zorg uitsluitend deze crisis-app (ten dele).