Focusgroep Acute Cardiologie - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Focusgroep Acute Cardiologie

Achtergrond

De sterfte aan een acuut hartinfarct is in de periode 1980-2020 sterk gedaald. Het aantal sterfgevallen door een acuut hartinfarct daalde in deze periode met bijna 90%. Deze trend is gecorrigeerd voor ontwikkelingen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking. De absolute sterfte is met ruim 75% gedaald van ruim 20.000 in 1980 naar een kleine 5.000 in 2020. (bron: RIVM/VZinfo).
Een acuut myocardinfarct (AMI) doet zich plotseling voor. Toch is het acute element hierin enigszins misleidend; het hartinfarct zelf is namelijk een fase in het lange sluipende ziekteproces van slagaderziekte. Een AMI heeft twee uitingsvormen: STEMI (volledige afsluiting van de kransslagader) en nonSTEMI.
Bij een STEMI moet de patiënt zo snel mogelijk naar een ziekenhuis worden gebracht voor een Percutane Coronaire Interventie (PCI, ofwel een dotterprocedure). Hoe sneller de kransslagader weer open is, des te minder onherstelbare schade de hartspier oploopt.

In de ROAZ-regio Noord-Holland/Flevoland zijn vijf interventiecentra die de PCI kunnen doen. De andere ziekenhuizen in de regio hebben een samenwerkingsverband met deze interventiecentra en sturen patiënten met verdenking op een hartinfarct meteen door.

Doelstelling focusgroep

De opdracht van het ROAZ aan de focusgroep Acute Cardiologie is het in kaart brengen van de acute cardiale zorg en het initiëren en uitwerken van verbeteringen binnen de keten.

Activiteiten

Een belangrijk onderwerp in de focusgroep is de beperkte behandelcapaciteit van de acute cardiologie, resulterend in het vóórkomen van presentatiestops van de EHH/CCU. Daarnaast richt de focusgroep zich op het realtime inzichtelijk maken van (schaarse) beddencapaciteit middels het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ), het optimaliseren van patiëntenstromen en regionale ontwikkelingen en lateralisaties. Ook worden afspraken gemaakt over uniform beleid in de keten. Tot slot komen nieuwe ontwikkelingen zoals prehospitale diagnostiek door de ambulanceverpleegkundige en ECMO aan bod.

Voorzitter

Harald Jørstad, (Hoofd CCU, Amsterdam UMC)

Adviseurs

Marloes Wessel – m.wessel@amsterdamumc.nl
Tom Fresen – t.fresen@amsterdamumc.nl