Afstemming en kennisuitwisseling - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Afstemming en kennisuitwisseling

Regionaal OTO-platform

Vier keer per jaar is er een regionaal OTO-platform met een brede vertegenwoordiging vanuit de keten partners. Hierin wordt nagedacht over ontwikkelingen, doelen en activiteiten die de keten versterken en over samenwerking die de uitvoer van OTO-activiteiten kan bevorderen.

Noordwest 6-overleg (6 GHOR-bureaus en het Netwerk Acute Zorg)

Vier tot 6 maal per jaar is er witte keten overleg tussen de adviseurs Crisisbeheersing en OTO van de Netwerken Acute Zorg en beleidsmedewerkers van de 6 GHOR-bureaus met betrekking tot onderwerpen die raken aan Crisisbeheersing en OTO. De samenwerking met de GHOR is cruciaal en wordt nadrukkelijk gezocht.

Landelijk OTO platform

Vier tot 6 maal per jaar per jaar is er een landelijk OTO-platform waar landelijke trends en ontwikkelingen worden gemonitord en besproken, knelpunten worden besproken en eventuele landelijke initiatieven worden via werkgroepen uitgewerkt. Crisisbeheersing kent een eigen beleidskader en een eigen kwaliteitskader welke worden vormgegeven vanuit het landelijk OTO-platform.