LPZ - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

LPZ

Landelijk Platform Zorgcoördinatie

Het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) maakt drukte op de spoedafdelingen en beschikbare capaciteit van ziekenhuizen in Nederland realtime inzichtelijk voor collega ziekenhuizen en andere ketenpartners. De informatie wordt op een dashboard weergegeven.

Doel van de applicatie is om middels inzicht in de capaciteit de schaarse capaciteit van de spoedketen optimaal te benutten en de samenwerking in de keten te versterken.

De applicatie wordt gevoed vanuit het elektronisch patiëntendossier in het ziekenhuis, elke 5 minuten wordt deze informatie vanuit het ziekenhuis verzonden naar de applicatie. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om patiëntgegevens maar om capaciteitsgegevens.

Het LPZ is een dashboard in ontwikkeling. De functionaliteit zal verder worden uitgebreid. Ook zijn er plannen om ook informatie van andere ketenpartners te ontsluiten via het LPZ.

Modules

Het LPZ kent op dit moment de volgende modules:

  •  Spoed: Beschikbaarheid van en drukte op de SEH en andere acute afdelingen
  •  Kliniek: Beschikbare klinische capaciteit (acute) zorg
  •  Geboortezorg: Beschikbaarheid capaciteit geboortezorg
  •  Covid: Capaciteitsgegevens en patiëntenaantallen covid-zorg

Beschikbaarheid van en drukte op de SEH en andere acute afdelingen

Via het LPZ kan een ziekenhuis de Spoedeisende Hulp (SEH) openstelling delen met ketenpartners binnen en buiten de regio. Naast de openstelling van de SEH-afdeling is er ook de mogelijkheid de openstelling van enkele andere specifieke afdelingen met acute instroom inzichtelijk te maken. Hierbij wordt ook de reden van de stop en de verwachte duur gedeeld.
Daarnaast kan het LPZ de drukte op de SEH van het ziekenhuis meten aan de hand van de (m)NEDOCS-score en is er een overzicht van de doorlooptijden op de SEH.

Het ROAZ-bureau maakt maandelijks overzichten voor de regiopartners van de ontwikkeling van het voorkomen van de stops en daarmee de beschikbaarheid van de acute afdelingen.

Ook de beschikbare (acute) beddencapaciteit van de kliniek kan realtime inzichtelijk worden gemaakt. LPZ maakt bijvoorbeeld inzichtelijk waar het laatste stroke-unit bed in de regio beschikbaar is.

Geboortezorg

Specifiek voor de geboortezorg heeft het LPZ een los dashboard waarop de capaciteit en de stops rondom de geboortezorg worden getoond. Dit dashboard wordt gedeeld met de eerstelijnsverloskundige welke hiermee inzicht krijgen in de beschikbare capaciteit voor de acute verloskunde.

COVID-capaciteit

Het LPZ geeft inzicht in de COVID-capaciteit van het ziekenhuis. De beschikbare bedden op zowel de IC als de kliniek met betrekking tot COVID worden inzichtelijk gemaakt. Daarnaast worden de patiëntenaantallen weergegeven. Ziekenhuizen kunnen via LPZ de gehele RCPS/LCPS uitvraag ten behoeve van de COVID-capaciteit en patiëntenaantallen aanleveren, ter vervanging van de handmatige Excel aanlevering.

Regionale werkafspraken ROAZ Noord-Holland / Flevoland

Afkondigen stops

 

Klinische capaciteit

 

Geboortezorg

 

Meer weten?

Nieuwsgierig naar het gebruik van LPZ? Neem gerust contact op met:
Tom Fresen, adviseur Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland,
t.fresen@amsterdamumc.nl

Martijn Rhebergen, adviseur Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland,
m.rhebergen@amsterdamumc.nl

Marloes Wessel, adviseur Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland
m.wessel@amsterdamumc.nl

of met de landelijke supportafdeling (support@lpz.nu) of neem een kijkje op de LPZ-kennisbank.