Netcentrisch werken (LCMS) - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Netcentrisch werken (LCMS)

Uit de evaluaties van rampen, incidenten en grootschalige oefeningen kwamen communicatie en informatievoorziening altijd als verbeterpunt naar voren. Informatiemanagement was de zwakke schakel binnen de crisis- en rampenbestrijding.
Binnen onze regio wordt daarom netcentrisch gewerkt middels het LCMS-GZ. (Landelijk Crisis Management Systeem-Geneeskundige Zorg). Netcentrisch werken is een werkwijze waarbij de essentie is dat gewerkt wordt vanuit een gezamenlijk, gelijktijdig gedeeld en actueel totaalbeeld van de feitelijke situatie. Het NIPV (Nederlands Instituut Publieke Veiligheid) is de eigenaar van de LCMS-tool. Beheer en de inrichting van de LCMS-tool ligt bij de individuele GHOR-bureaus. Licentiekosten voor LCMS-GZ worden i.v.m. het oefencomponent voor 50% uit OTO-stimuleringsgelden betaald.
Brondocument Netcentrisch Werken Geneeskundige Zorg – Noord-Holland en Flevoland