Focusgroep Acute Neurologie - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Focusgroep Acute Neurologie

Achtergrond

Jaarlijks krijgen ongeveer 40.000 Nederlanders een beroerte, waarvan ruim 20% overlijdt. Via huisarts of 112-melding wordt het merendeel van de patiënten per ambulance met spoed naar een ziekenhuis vervoerd. Acute beroertezorg is dus ketenzorg.  

Beroertes kunnen worden onderverdeeld in drie groepen:

  • Herseninfarct: beroerte ten gevolge van een afsluiting van een slagader die een deel van de hersenen van bloed voorziet. Ongeveer 75% van de beroertes berust op een herseninfarct, inclusief de TIA’s.
  • Hersenbloeding (ook wel intracerebrale bloeding genoemd): beroerte ten gevolge van een gescheurd bloedvat in of rond de hersenen: ongeveer 15% van de beroertes.
  • Subarachnoïdale bloeding: bloeding in de ruimte tussen de hersenvliezen, net onder de schedel: 5% van de beroertes berust hierop.

Behandeling

Bij een CVA door een herseninfarct moet de patiënt zo snel mogelijk naar een ziekenhuis worden gebracht voor een trombolyse (behandeling met stolseloplossende medicijnen). Hoe sneller het verstopte vat weer open is, des te minder onherstelbare schade de hersenen oplopen. Bij een deel van de patiënten kan het nodig zijn om een patiënt door te verwijzen naar een gespecialiseerd centrum voor een IAT-behandeling (Intra-Arteriele Trombectomie). Hierbij wordt met een dun slangetje (katheter) vanuit de lies het bloedvat in het hoofd opgezocht en geprobeerd het stolsel eruit te trekken.

In de ROAZ-regio Noord-Holland/Flevoland zijn elf interventiecentra waar patiënten terecht kunnen voor een trombolyse-behandeling. Twee daarvan kunnen ook de IAT-behandeling uitvoeren. De andere ziekenhuizen in de regio hebben een samenwerkingsverband met deze interventiecentra en sturen patiënten met een acuut CVA meteen door.

Doelstelling focusgroep

De opdracht van het ROAZ aan deze focusgroep is het in kaart brengen van de acute neurologische zorg en het initiëren en uitwerken van verbeteringen binnen de keten. 

Activiteiten

De focusgroep is momenteel o.a. bezig met het realtime inzichtelijk maken van (schaarse) beddencapaciteit middels het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) en met het optimaliseren van patiëntenstromen. In de focusgroep wordt uitgebreid gesproken over de ontwikkelingen rondom de (relatief nieuwe) IAT-behandelingen, zoals de nieuwste onderzoeksresultaten, het uitwisselen van beelden en regionale spreiding. Waar nodig worden er afspraken gemaakt over wanneer een patiënt moet worden over- en teruggeplaatst na behandeling in een gespecialiseerd interventie centrum. Ook kwaliteitsverbetering door tijdregistratie in de keten (KDO) is een belangrijk verbeterproject binnen deze focusgroep. 

Voorzitter

Marieke Visser (Neuroloog, Amsterdam UMC)

Adviseurs

Martijn Rhebergen – m.rhebergen@amsterdamumc.nl
Tom Fresen – t.fresen@amsterdamumc.nl