KDO - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

KDO

Als elke seconde telt… dan gaan we die meten!

Zo snel mogelijk de patiënt op de juiste plek voor de juiste zorg, dat is waar het binnen de acute zorg om draait. De ketenpartners registreren afzonderlijk binnen hun eigen organisatie per patiënt allerlei kwaliteitsindicatoren. Maar wat is binnen de spoedzorgketen als geheel een indicator voor goed functioneren? Wat alle acute zorgpatiënten gemeen hebben is dat ze zo snel mogelijk behandeld moeten worden. In zijn algemeen geldt: hoe sneller, hoe beter.

Daarom is men in onze ROAZ-regio gestart om de doorlooptijd (van melding tot start behandeling) in beeld te brengen van specifieke acute patiëntengroepen, te beginnen met mensen met een CVA (herseninfarct). Hier is eerder in Noord-Holland Noord een zeer succesvolle pilot mee gedaan.

Het is de bedoeling dat in de regio Noord-Holland en Flevoland van alle patiënten met een CVA de totale doorlooptijden in een dashboard worden gepresenteerd, zodat professionals met elkaar in gesprek kunnen gaan over mogelijke verbetervoorstellen en samenwerkingsafspraken om de acute zorgketen te optimaliseren. Het gaat hierbij om patiënten die behandeld zijn met IVT (Intraveneuze Trombolyse) en/of IAT (Intra-arteriële Trombolyse). Daardoor kunnen de doorlooptijden wellicht verder worden verkort, waardoor een continue verbetercyclus ontstaat. Om deze reden heet dit project Ketenbrede Doorlooptijden Optimalisatie (KDO). Uiteraard heeft het veilig en conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) werken hierbij de hoogste prioriteit.

Het ROAZ-bureau is al langer bezig met het maken van plannen rondom tijdsregistratie. Het meten van doorlooptijden is opgenomen in het Kwaliteitskader Spoedzorgketen (norm 9.2.3).

Meer weten?
Marloes Wessel (m.wessel@amsterdamumc.nl)