Focusgroepen - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Focusgroepen

Wanneer een patiënt een acute zorgvraag heeft is het van levensbelang dat hij of zij zo snel mogelijk de juiste medische zorg op de juiste plaats krijgt. Hierbij is het van groot belang om de acute zorgvraag vanuit een ketengedachte te benaderen. Ketenpartners zijn met elkaar verantwoordelijk voor de bereikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de acute zorgvraag.

Binnen het Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland werken (zorg)professionals in verschillende focusgroepen aan een zo optimale instroom, doorstroom en uitstroom van de acute zorgketen. Daarbij worden knelpunten geanalyseerd, met elkaar besproken en wordt samen nagedacht over en gewerkt aan oplossingen. Het kan daarbij gaan om zowel zorginhoudelijke als organisatorische knelpunten. In totaal zijn er acht focusgroepen.