Onderzoek - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Onderzoek

Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland faciliteert (toegepast) wetenschappelijk onderzoek op het gebied van traumazorg. Hiervoor worden gegevens uit de Landelijke Traumaregistratie (LTR) regelmatig gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van traumazorg. Zo is er in het afgelopen jaar binnen verschillende onderzoeksprojecten gebruik gemaakt van LTR-data, waaronder:

  • Ondertriage van multitraumapatiënten in regio SpoedZorgNet;
  • Incidentie van chemische, biologische, radiologische en nucleaire letsels (CBRN) binnen een level-1 traumacentrum;
  • Effect van COVID-19 op de landelijke traumazorg;
  • Effect van centralisatie van twee level 1 trauma centra op de capaciteit binnen de acute traumazorg-keten;
  • Incidentie van open tibia/fibula fracturen binnen Amsterdam UMC;
  • Indicatie voor cardiale observatie bij geïsoleerde sternumfracturen;
  • Kwaliteit van leven bij patiënten met traumatisch milt-letsel;
  • Optimaliseren pre operatief zorgpad voor patiënten met een heupfractuur met een academische indicatie;
  • Lange-termijn gevolgen van patiënten met (meerdere) ribbreuken.

Februari 2024

Proefschrift Eva Berkeveld: Thesis Optimization of integrated care Eva Berkeveld (2)