Het netwerk - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Het netwerk

In Nederland zijn er tien regionale acute zorgnetwerken. Ieder netwerk is verbonden aan een regionaal traumacentrum, die door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is aangewezen. Deze netwerken acute zorg hebben als wettelijke taak het organiseren van een Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Het ROAZ Noord-Holland/Flevoland bestaat uit vertegenwoordigers uit de huisartsenzorg, regionale ambulancevoorzieningen, ziekenhuizen, verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en de twee grootse zorgverzekeraars.

Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is ervoor te zorgen dat een patiënt zo snel mogelijk op de juiste plaats terechtkomt wanneer hij acute zorg nodig heeft. Binnen het ROAZ maken zorgaanbieders uit de gehele acute zorgketen afspraken en plannen om de acute zorg in de regio goed te organiseren m.b.t. de bereikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van deze acute zorgketen.