Antimicrobiële resistentie - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Antimicrobiële resistentie

Antimicrobiële resistentie

Steeds meer bacteriën, virussen, parasieten en schimmels ontwikkelen resistentie tegen antimicrobiële middelen. Dat betekent dat sommige infecties slecht, of in enkele gevallen helemaal niet meer, kunnen worden behandeld. Het probleem is grotendeels ‘onzichtbaar’ en openbaart zich op de middellange termijn, maar vormt een wereldwijde bedreiging voor de gezondheid.

Deskundigen verwachten dat er in 2050 wereldwijd jaarlijks 10 miljoen mensen overlijden aan antibioticaresistentie (ABR). Zelfs onschuldige infecties kunnen in zo’n geval fataal worden. Daarom heeft de Minister van Volksgezondheid in 2016 het initiatief genomen tot een landelijk actieplan ABR. Voor de uitvoering van dit actieplan zijn in opdracht van het ministerie regionale zorgnetwerken opgericht. In 2024 is besloten de aandacht te verleggen van antibioticaresistentie naar antimicrobiële resistentie (AMR). Want ook virussen, parasieten en schimmels kunnen resistent worden.

De regionale zorgnetwerken zetten zich in om zorgprofessionals bewust te maken van AMR. Het AMR Zorgnetwerk Noord-Holland | Flevoland werkt samen met zorgprofessionals uit de regio aan preventie én het terugdringen van AMR. Dit doen ze door zich te richten op de samenwerking met en tussen zorgpartners op het gebied van surveillance, infectiepreventie en juist gebruik van antimicrobiële middelen.

Benieuwd waar het AMR Zorgnetwerk NH-FL zich mee bezig houdt? Bezoek de website. Hier leggen zij uit welke activiteiten en projecten er lopen, wat er bekend is in deze regio over zorginfecties, antibioticagebruik en  antimicrobiële resistentie en de factoren die hier een invloed op hebben.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor de AMR nieuwsbrief of volg het AMR Zorgnetwerk NH-FL op LinkedIn of Facebook.

Klik hier voor het verslag van de subsidieperiode 2021-2023.