Waarnemers - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Waarnemers

in de regio is een regionale pool van waarnemers opgeleid. Bij oefeningen zijn opgeleide externe waarnemers wenselijk om zowel de organisatie oefendoelen als de persoonlijke oefendoelen van sleutelfunctionarissen te beoordelen.
Uitgangspunt is om één tot twee regionale waarnemers in te zetten tijdens een training / oefening. De externe oefenorganisatie zal gevraagd worden hier medewerking aan te verlenen. De regionale waarnemer zal dan betrokken worden bij de briefing, de waarneming, de evaluatie en de schriftelijke rapportage.
Waarnemers ontvangen voor bij een inzet een vergoeding van €50 per uur.
Behoefte en noodzaak deze pool te continueren zal in 2022/2023 worden geëvalueerd.