Integraal crisisplan - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Integraal crisisplan

Zorginstellingen zijn onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor het leveren van verantwoorde zorg aan patiënten.
Een integraal crisisplan biedt een basiswerkwijze om bij elke soort crisis voorbereid te zijn op ”het bekende” en daardoor meer  aandacht te kunnen richten op nieuwe en specifieke elementen van de actuele crisis op dat moment.
De ‘all hazard’ benadering biedt een toegankelijke en eenduidige wijze van reageren op een breed scala van mogelijke crises door de  bestaande procedures en plannen met elkaar te verbinden.

In 2019 zijn er naar aanleiding van ontwikkelingen en opgedane ervaringen bij het maken van plannen en de implementatie van integraal crisismanagement diverse updates gedaan.

Ook zijn er een 8-tal generieke scenariokaarten voor crisisteams ontwikkeld: