Trendmonitor Acute Zorg - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Trendmonitor Acute Zorg

Het hoofddoel van het ROAZ is het borgen en optimaliseren van de regionale beschikbaarheid, de bereikbaarheid en kwaliteit van de spoedeisende ketenzorg. Hiervoor dient het ROAZ o.a. het volgende in te kaart brengen:

  • Acute zorgaanbod in de regio, en;
  • (daaruit volgende) witte vlekken in bereikbaarheid en (structurele) beschikbaarheid.

Bij veranderingen in zorgvraag of -aanbod, bijvoorbeeld door fusies, verhuizingen of concentratie van zorg, kunnen mogelijk witte vlekken ontstaan in de regionale bereikbaarheid, beschikbaarheid of kwaliteit van de acute zorg. Hier kan het ROAZ op anticiperen door periodiek zorgvraag en -aanbod in kaart te brengen en af te stemmen.

De doelstelling van het jaarlijkse project trendmonitor patiëntstromen acute zorg is het in kaart brengen van de primaire patiëntenstromen (SEH, HAP en RAV) binnen de spoedzorgketen in Noord-Holland en Flevoland. Door dit onderzoek te herhalen, ontstaat een beeld van de regionale patiëntenstromen over de tijd, verschuivingen/trends hierin en komen mogelijke verbeterpunten aan het licht.

Binnen het project wordt ook vooruit gekeken op basis demografische ontwikkelingen en wat deze zouden kunnen betekenen voor de ontwikkeling van de relatie tussen zorgvraag en zorgaanbod.

De uitkomsten van de trendmonitor zullen worden meegenomen in het Integraal Zorg akkoord (IZA) genoemde ROAZ-beeld acute zorg.

Eerder verschenen rapporten
Trendmonitor 2018- 2021
Trendmonitor 2016 – 2019
Trendmonitor 2015-2018
Trendmonitor 2014-2017

Meer weten?

Marloes Wessel (m.wessel@amsterdamumc.nl)
Tom Fresen (t.fresen@amsterdamumc.nl)