Bovenregionaal gewondenspreidingsplan - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Bovenregionaal gewondenspreidingsplan

Naar aanleiding van grootschalige incidenten (bv terroristische aanslagen) hebben de RAV’s binnen de regio met het Netwerk Acute Zorg een bovenregionaal gewondenspreidingsplan gerealiseerd.

Uitgangspunten
Balans is gezocht tussen optimale spreiding van gewonden en kwalitatief verantwoorde zorg. De zwaarst gewonde (T1)-slachtoffers worden daarom getransporteerd naar level 1 ziekenhuizen. Er is niet alleen gekeken naar de zorgcontinuïteit ten tijde van een grootschalig incident, maar ook naar de daarop volgende periode.

Gewondenspreidingsplan
Het activeren van het bovenregionaal gewondenspreidingsplan vindt stapsgewijs plaats. De meldkamer zal bij de ziekenhuizen informeren naar zowel de direct beschikbare behandelcapaciteit als naar de behandelcapaciteit bij een eventuele opschaling (ZiROP).

Zie hier het Bovenregionaal Gewondenspreiding 2024.

  • Scholingsprogramma gewondenspreidingsplan (submenu onder bovenregionaal gewondenspreidingsplan)

In 2017 werd het bovenregionaal gewondenspreidingsplan vastgesteld door het ROAZ. Tijdens een ketenoefening dat najaar in Amsterdam bleek dat de implementatie van het bovenregionaal gewondenspreidingsplan nog aandacht nodig had. Met vertegenwoordigers van alle meldkamers van de ROAZ-regio Noord-Holland/Flevoland is er vervolgens hard gewerkt aan uniforme taakkaarten en een scholingsprogramma voor de meldkamers. Met ingang van 1 juni 2019 is dit scholingsprogramma beschikbaar.

Voor de meldkamers:

  • Een animatiefilm waarin uitgelegd wordt hoe het proces gewondenspreiding werkt, de rol van de meldkamer centralist, de buddy meldkamer en de uitvraag bij de ziekenhuizen. Vervolgens kunnen door middel van een e-learning vragen worden ingevuld.
  • Een scholingsmap voor de meldkamer centralisten met de uniforme taakkaarten, taakvragen om de rollen per taakkaart te beoefenen, en oefenscenario’s om de taakkaart te beoefenen door de meldkamer centralist.

Voor de zorginstellingen:

  • De animatiefilm is ook beschikbaar voor de betrokken ziekenhuizen in de beide regio’s, deze kan worden gebruikt om als scholingsactiviteit te dienen om de procedure bovenregionaal gewondenspreidingsplan toe te lichten.

Het bovenregionaal gewondenspreidingsplan, de animatiefilm en het scholingsprogramma voor de meldkamer zijn ontwikkeld voor de meldkamers en zorginstellingen binnen het ROAZ Noord-Holland/Flevoland.