Kennisdeling Traumazorg - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Kennisdeling Traumazorg

Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland fungeert als een kenniscentrum op het gebied van traumazorg. Een belangrijke kennisbron is de Landelijke Traumaregistratie, waarin ziekenhuizen en ambulancediensten gegevens aanleveren over ongevalspatiënten die via de SEH worden opgenomen. Daarnaast faciliteren wij toegepast onderzoek op het gebied van traumazorg, in samenwerking met verschillende kennispartners in de regio, zoals ziekenhuizen en universiteiten. Maar ook de (onderlinge) gesprekken met traumachirurgen, Medisch Managers Ambulancezorg, SEH-artsen, kunnen leiden tot meer inzicht en nieuwe ideeën. Vandaar dat Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland ook inzet op brede kennisuitwisseling door o.a. het organiseren van thema-avonden, webinars en Trauma Nights in de regio.

De verzamelde kennis en informatie wordt gebruikt om te spiegelen, knelpunten te signaleren en zo mogelijk bij te dragen aan verbeteringen voor de zorg aan traumapatiënten.

Thema-avond

Eén keer per jaar organiseert Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland een thema-avond Traumachirurgie. Tijdens deze avond staat iedere keer een ander thema centraal. Deze avond is bedoeld voor ambulancemedewerkers, SEH-verpleegkundigen en alle andere betrokkenen bij de traumazorg. Met gemiddeld zo’n 250 deelnemers worden deze avonden goed bezocht. Voor iedere thema-avond wordt accreditatie aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V.

Webinars

Eén keer per jaar organiseert Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland een webinar Traumachirurgie. Tijdens deze webinar staat iedere keer een ander thema centraal. De webinar is, net als de thema-avonden, bedoeld voor ambulancemedewerkers, SEH-verpleegkundigen en alle andere betrokkenen bij de traumazorg. Voor ieder webinar wordt accreditatie aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V.

Klik hieronder voor informatie over enkele voorgaande inhoudelijke bijeenkomsten.

Regionale Scholing Traumachirurgie

Traumazorg is de zorg voor ongevalpatiënten en omvat de hele acute zorgketen: van melding bij 112 tot ontslag uit het ziekenhuis. Een belangrijke schakel in deze keten is de afdelingsverpleegkundige die tijdens opname van een traumapatiënt in het ziekenhuis een centrale rol speelt. Dit vraagt dan ook om specifieke kennis en vaardigheden. Tijdens de Regionale Scholing Traumachirurgie willen wij afdelingsverpleegkundigen in de ziekenhuizen uit de regio Noord-Holland en Flevoland daarom de belangrijkste verpleegkundige aspecten bijbrengen van de zorg voor traumapatiënten. Dit alles met als doel om traumapatiënten in de regio de best beschikbare kwaliteit van zorg te geven.

Trauma Night

De Trauma Night is een regionale refereeravond en wordt jaarlijks eenmaal georganiseerd door één van de ziekenhuizen uit de ROAZ-regio en viermaal door Chirurgen Noordwest in het AFAS stadion in Alkmaar.

Netwerk Traumarevalidatie

Sinds 2021 ondersteunt het Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland in het beheer en organisatie van het Netwerk Traumarevalidatie Nederland. Traumarevalidatie vormt een essentieel onderdeel van goede traumazorg. Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland ondersteunt ook de implementatie van een nieuw revalidatiemodel voor alle traumapatiënten met één of meerdere fracturen, het Transmural Trauma Care Model (TTCM), waar Netwerk Traumarevalidatie Nederland een onderdeel van is. TTCM is een zorgmodel dat bestaat uit een multidisciplinaire traumapoli, waarbij zowel de traumachirurg als de traumafysiotherapeut aanwezig zijn, een netwerk van fysiotherapiepraktijken met specifiek geschoolde fysiotherapeuten en een geborgde en beveiligde communicatie tussen ziekenhuis en fysiotherapiepraktijk.