Crisiscommunicatie - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Crisiscommunicatie

Goede crisiscommunicatie vereist een gedegen voorbereiding, oefening en training. Het Netwerk Acute Zorg informeert jaarlijks naar de behoefte voor deze trainingen. Bij voldoende animo worden diverse modules Crisiscommunicatie voor verschillende doelgroepen en startniveaus georganiseerd als regionaal project.
De uitvoering ligt bij Tom Compaijen.

Alle modules zijn sterk interactief. Deelnemers leren de belangrijkste vaardigheden en tips & tricks door het maken van korte opdrachten en het bespreken van casuïstiek (o.a. filmpjes en teksten uit recente crisis).

Naast een basistraining Crisiscommunicatie zijn er diverse verdiepingsmodules:
• Omgevingsanalyse (max 15 deelnemers);
• Strategisch adviseren (max 6 deelnemers);
• Tekstproductie onder druk (max 15 deelnemers);
• Mediatraining (max 6 deelnemers);
• Leiding en coördinatie Crisiscommunicatie (max 6 deelnemers);
• Simulatie (max. 20 deelnemers).