Basisopleiding voor Sleutelfunctionarissen ZiROP (BOSZ) - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Basisopleiding voor Sleutelfunctionarissen ZiROP (BOSZ)

Sinds 2016 maken de ziekenhuizen uit de regio gebruik van de Basis Opleiding Sleutelfunctionarissen Ziekenhuizen (BOSZ).  Ziekenhuizen kunnen in de BOSZ hun sleutelfunctionarissen die een rol hebben tijdens een incident of crisis van strategisch tot operationeel niveau gedurende één dag, samen met deelnemers van andere ziekenhuizen uit de regio, een basis opleiding laten volgen. De dag is interactief, bevat theoretische en praktische componenten en is ook zeer geschikt om te netwerken.

De BOSZ is in 2021 herzien en opnieuw vormgegeven. De BOSZ-dag vindt plaats bij BCN Amsterdam in Amsterdam Zuidoost. De uitvoering is in handen van Trimension en de regionale ETS instructors.

Meer informatie omtrent het doel, programma, en inhoud van de BOSZ-dagen is te vinden in deze folder . Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de OTO-coördinator  van uw instelling.