OTO-stimuleringsgelden - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

OTO-stimuleringsgelden

Het ministerie van VWS stelt via de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) structureel geld beschikbaar ter stimulering van het Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) om zo de voorbereiding op rampen en crises te verbeteren.  Sinds 2014 hebben de OTO-stimuleringsgelden een structurele basis en is er sprake van een landelijk OTO-programma. De 10 Netwerken Acute Zorg hebben allen 1 of meerdere adviseurs Crisisbeheersing en OTO in dienst (ook wel programmacoördinatoren OTO genoemd). 

De OTO-stimuleringsgelden worden beheerd door de regionale Netwerken Acute Zorg. Om aanspraak te kunnen maken op de OTO-stimuleringsgelden dienen de convenant partners jaarlijks een OTO-jaarplan in bij hun Netwerk Acute Zorg. In dat OTO-jaarplan staat beschreven welke activiteiten zij in het betreffende jaar, tegen welke kosten willen organiseren ter voorbereiding op eventuele rampen en crises. Naast de activiteiten uit de individuele jaarplannen worden er jaarlijks door de Netwerken Acute Zorg (NAZ) ook diverse regionale activiteiten en projecten georganiseerd. De adviseurs coördineren en begeleiden de besteding zoals benoemd in het OTO-convenant van het OTO-programma en zijn de initiators van de regionale projecten. De adviseurs dragen ook zorg voor de financiële verantwoording richting de NZa.