Traumaregistratie - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Traumaregistratie

In de Landelijke Traumaregistratie (LTR) worden gegevens opgeslagen van traumapatiënten die na een ongeval gezien zijn op de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis en naar aanleiding daarvan zijn opgenomen in het ziekenhuis, of zijn overgeplaatst naar een ander ziekenhuis of zijn overleden op de SEH. De ziekenhuizen en ambulancediensten in Noord-Holland en Flevoland leveren gegevens over ongevalspatiënten aan ten behoeve van de LTR. Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland vult deze gegevens verder aan, codeert de letsels en stuurt de geanonimiseerde data vervolgens door naar de beveiligde database van de LTR. De LTR bevat gegevens op zes verschillende onderdelen, te weten:

  • Patiëntkarakteristieken (o.a. geslacht en leeftijd)
  • Prehospitale gegevens (o.a. vervoerswijze en aanrijdtijden)
  • SEH-bezoek (o.a. aankomsttijd en vitale parameters)
  • Letsels (met codering volgens het internationale Abbreviated Injury Scale (AIS) -codesysteem)
  • Opnamegegevens (o.a. opnameduur en ontslagbestemming)
  • Uitkomst van traumazorg (o.a. mortaliteit)

De verzamelde data geven inzicht in patiëntenstromen en uitkomsten van traumazorg. Daarnaast wordt de database gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en vormt het een belangrijke bron voor de ziekenhuizen om kwaliteitsindicatoren te berekenen. Dit alles met als doel om de zorg van de traumapatiënt in de keten te verbeteren.

Jaarrapport Traumaregistratie ROAZ-regio

Elk jaar publiceert het Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland een jaarrapport Traumaregistratie, waarin de meest recente gegevens van de LTR van de regio Noord-Holland en Flevoland zijn samengevat.

Het jaarrapport 2017-2021 is hier te zien en te downloaden. In dit jaarrapport blikken wij terug op de traumazorg gedurende de afgelopen vijf jaar. Een aanzienlijk deel van de traumapatiënten die worden geïncludeerd in de LTR betreffen fietsers, voetgangers en mensen op een scootmobiel. Daarom wordt er in het laatste hoofdstuk dieper ingegaan op neuro-traumatische letsels bij deze patiëntengroep. Bekijk hier de jaarrapporten Traumaregistratie van eerdere jaren.

Voor het jaar 2022 is er een infographic  gepubliceerd waarin LTR-data van 2022 van regio Noord-Holland en Flevoland zijn samengevat en in enkele grafieken/ figuren worden getoond. Ook is er een poster met daarop de LTR-data van 2022 van Amsterdam UMC.

 

 

Landelijke rapportages Traumaregistratie

Ook vanuit het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) wordt jaarlijks een rapport gepubliceerd waarin de kerngetallen van de Landelijke Traumaregistratie (LTR) worden gepresenteerd. Hierin wordt data vanuit de elf regionale traumaregistraties samengevoegd waarmee inzicht wordt verkregen in patiëntenstromen en uitkomsten binnen de traumazorg in heel Nederland. Daarnaast publiceert het LNAZ een rapport waarbij de regio gespiegeld wordt ten opzichte van heel Nederland.

LTR rapportage Nederland (periode 2018 – 2022)
LTR rapportage regio SpoedZorgNet vs Nederland (periode 2018 – 2022)
LTR rapportage regio NAZNW vs Nederland (periode 2018 – 2022)