Focusgroep Traumazorg - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Focusgroep Traumazorg

Achtergrond

Traumazorg is de medische hulp aan de patiënt die gewond is geraakt tijdens bijvoorbeeld een val in huis, een verkeersongeval of een steekpartij. Dit kan gaan om ernstig gewonde patiënten, zogenaamde multitraumapatiënten, maar ook om de licht gewonde traumapatiënt. In de regio Noord-Holland/Flevoland worden jaarlijks circa 12.000 patiënten in het ziekenhuis opgenomen ten gevolg van een ongeval. Iedere ongevalspatiënt heeft recht op kwalitatief goede zorg. Er zijn al goede regionale afspraken, maar verbetering in de ketenzorg voor de ongevalspatiënt blijft mogelijk. 

Doelstelling focusgroep

De doelstelling van de focusgroep Traumazorg is om de kwaliteit van de regionale traumazorg te behouden dan wel te verbeteren. De focus ligt hierbij op het delen van kennis en het stimuleren van samenwerking binnen de regionale traumaketen. Ook stelt de focusgroep de procedures op voor de uitvoering van traumavisitaties in de regio. 

De focusgroep Traumazorg wordt gevormd door een groep traumachirurgen uit de regio Noord-Holland en Flevoland. Per ziekenhuis uit de regio neemt één traumachirurg plaats in de focusgroep Traumazorg. Vier keer per jaar vindt er een focusgroep bijeenkomst plaats.

Activiteiten

Onderwerpen die tijdens de focusgroep bijeenkomsten aan bod komen zijn o.a.: actuele knelpunten v.w.b. de traumazorg in de regio, funnelplot-analyses, verslagen van traumavisitaties, stand van zaken wetenschappelijke onderzoeksprojecten en inzicht in LTR– en DHFA-data.

Voorzitters

Prof. Frank Bloemers (Hoofd Traumachirurgie Amsterdam UMC)
Jens Halm (Traumachirurg, Amsterdam UMC)

Adviseurs

Marleen van den Berg – mh.vandenberg@amsterdamumc.nl

Kitty Veerbeek – c.veerbeek@amsterdamumc.nl