Digitale Gegevens Uitwisseling - Met Spoed Beschikbaar - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Digitale Gegevens Uitwisseling – Met Spoed Beschikbaar

Doel
Het digitaal uitwisselen van patiëntengegevens in de acute keten is van belang voor kwaliteit van zorg door betere, snellere en volledigere overdracht en voor vermindering administratieve last.

De partners uit de regio sluiten hiervoor aan bij de landelijke richtlijn “Gegevensuitwisseling in de acute zorg”. Ze worden hierbij ondersteund door VZVZ, Nictiz en de drie RSO’s (Sigra, Zorgring en Connect4Care. Het ROAZ-bureau coördineert, bewaakt de voortgang en rapporteert hierover.

Voor 2023 en 2024 ligt de focus op de berichten tussen HAP en SEH en RAV en SEH.

  • Eind 2023 zijn de berichten van de HAP naar de SEH (verwijzingen) op de meeste plekken gerealiseerd of zal het in Q1 2024 het geval zijn.
  • Er zijn regionale werkafspraken opgesteld over het gebruik van de berichten vanuit de ambulance naar de SEH en het retourbericht ter evaluatie van de gestelde werkdiagnose.
  • Eind 2023 worden de gestructureerde berichten vanuit de ambulance door drie ziekenhuizen gebruikt. Het eerste half jaar van 2024 zullen de meeste andere ziekenhuizen aansluiten.
  • Het sturen van de retourberichten is technisch nog niet overal mogelijk en zijn de ziekenhuizen afhankelijk van hun leverancier.

Regionale afspraken uitwisseling berichten Ambulance en SEH, november 2023

Meer weten?
Tom Fresen (t.fresen@amsterdamumc.nl)