Missie / visie - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Missie / visie

Missie

Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland zet zich in voor de bereikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de acute zorgketen, zodat patiënten in acute situaties zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek ontvangen.

Dit doen we door inventarisatie en analyse van knelpunten, het onderzoeken en ontwikkelen van concrete oplossingen binnen de acute zorgketen en het bij elkaar brengen van partijen voor afstemming en de uitwisseling van kennis en ervaringen.

In alles wat wij doen gaan wij uit van de acute zorgketen als geheel; wij bewaken als enige partij het functioneren van de acute zorgketen als geheel in onze ROAZ-regio.

Visie

Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland is landelijk een toonaangevend netwerk, waar op succesvolle wijze wordt samengewerkt aan de continue verbetering van de acute zorgketen en waar alle partijen binnen de ROAZ-regio in solidariteit optrekken. Er worden goede relaties onderhouden, zowel regionaal als landelijk met de overige Netwerken Acute Zorg en (landelijke) organisaties.

Onze kernwaarden zijn dat wij:

  • Een onafhankelijke positie innemen;
  • De regie pakken waar dit nodig is;
  • Ketenpartners verbinden en relaties aangaan;
  • Werken vanuit een proactieve houding;
  • Deskundig en innovatief zijn op ons werkgebied.