Minisymposium Kwetsbare ouderen op de spoedeisende hulp - inschrijftermijn verlengd - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

9
mrt

Minisymposium Kwetsbare ouderen op de spoedeisende hulp – inschrijftermijn verlengd

Van der Valk, Oostzaan
12:00 - 17:15u

Minisymposium Kwetsbare ouderen op de spoedeisende hulp

Op 9 maart 2023 organiseert het ROAZ Noord-Holland/Flevoland een minisymposium over kwetsbare ouderen op de spoedeisende hulp.

Om kwetsbare ouderen op de spoedeisende hulp optimale zorg te verlenen, heeft Tergooi MC het zorgpad Geriatric Emergency Medicine (GEM-team) ontwikkeld. Hierbij komt een multidisciplinair GEM-team in medebehandeling bij kwetsbare ouderen op de SEH.

Door nauw samen te werken met de hoofdbehandelaar is de kwetsbare oudere snel en goed in beeld. Alle relevante somatische, psychische, functionele en sociale problemen worden meegenomen, evenals de behandelvoorkeuren van de patiënt. De kans dat relevante diagnoses worden gemist verkleint, terwijl de kans dat de patiënt de juiste zorg op de juiste plek ontvangt vergroot.

VOOR WIE?
Verpleegkundigen SEH of geriatrie, verpleegkundig specialisten, SEH-artsen KNMG, klinisch geriaters, internisten ouderengeneeskunde, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde.

BEPERKT AANTAL PLAATSEN
Het symposium is zo opgezet dat deelnemers na afloop in staat zijn om de principes van het GEM-zorgpad in de eigen organisatie verder te brengen c.q. te implementeren. Daardoor is er plaats voor maximaal 50 personen werkzaam als zorgprofessional in de ROAZ regio Noord-Holland en Flevoland.

AANMELDING
Je kunt je aanmelden tot en met 1 februari 2023 door een e-mail te sturen naar roaz@amsterdamumc.nl met vermelding van naam, functie, organisatie en BIG-nummer (dit in verband met aangevraagde accreditatie). De bevestiging volgt uiterlijk 8 februari.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wanneer je je hebt aangemeld rekenen we op je komst. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn, stellen we het op prijs je bericht te ontvangen.

TWEEDE BIJEENKOMST IN 2023
We hebben vastgesteld dat er heel veel belangstelling is voor dit minisymposium na de vooraankondiging. Daarom is besloten een tweede bijeenkomst te organiseren in 2023 voor een groter publiek dat ook digitaal kan worden bijgewoond. Verder zijn we in gesprek met andere ROAZ regio’s elders in Nederland.

Deel bericht: