Minisymposium Kwetsbare ouderen op de spoedeisende hulp - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

9
mrt

Minisymposium Kwetsbare ouderen op de spoedeisende hulp

Van der Valk, Oostzaan
12:00 - 17:15u

Minisymposium Kwetsbare ouderen op de spoedeisende hulp

Op 9 maart 2023 organiseert het ROAZ Noord-Holland/Flevoland een minisymposium over kwetsbare ouderen op de spoedeisende hulp.

Om kwetsbare ouderen op de spoedeisende hulp optimale zorg te verlenen, heeft Tergooi MC het zorgpad Geriatric Emergency Medicine (GEM-team) ontwikkeld. Hierbij komt een multidisciplinair GEM-team in medebehandeling bij kwetsbare ouderen op de SEH.

Door nauw samen te werken met de hoofdbehandelaar is de kwetsbare oudere snel en goed in beeld. Alle relevante somatische, psychische, functionele en sociale problemen worden meegenomen, evenals de behandelvoorkeuren van de patiënt. De kans dat relevante diagnoses worden gemist verkleint, terwijl de kans dat de patiënt de juiste zorg op de juiste plek ontvangt vergroot.

VOOR WIE?
Verpleegkundigen SEH of geriatrie, verpleegkundig specialisten, SEH-artsen KNMG, klinisch geriaters, internisten ouderengeneeskunde, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde.

TWEEDE BIJEENKOMST IN 2023
We hebben vastgesteld dat er heel veel belangstelling is voor dit minisymposium na de vooraankondiging. We zijn voornemens om een tweede bijeenkomst te organiseren in het najaar van 2023. Deze bijeenkomst zal geschikt zijn voor een groter publiek en kan ook digitaal worden bijgewoond. Verder zijn we in gesprek met andere ROAZ regio’s elders in Nederland.

Betrokken adviseurs

Deel bericht: