Digitale gegevensuitwisseling - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

23 maart 2023
|
Artikelen

Digitale gegevensuitwisseling

Digitale gegevensuitwisseling

Binnen het programma Toekomstbestendige Acute Zorgketen (TAZK) neemt de pijler Digitale Gegevensuitwisseling een prominente rol in en dat is niet voor niets: het snel, eenduidig, compleet en veilig kunnen uitwisselen van zorggegevens en beelden tussen de verschillende schakels in de acute zorgketen (bijv. van ambulance naar SEH) in de acute fase is randvoorwaardelijk en soms zelfs van levensbelang te noemen.

 

Samenwerking RSO’s

Er zijn in de regio drie RSO’s (Regionale Samenwerkingsorganisaties) actief, die ruime expertise en een netwerk hebben binnen hun eigen regio en in dat verband gezamenlijk werken aan technologische innovatie binnen de zorg. Deze RSO’s zijn Sigra, Zorgring en Connect4Care. Zij werken nauw samen met het ROAZ-bureau om regiobreed de implementatie van de in het ROAZ afgestemde systemen en architectuur voor de acute zorgketen op te pakken.

 

Beelden en gegevens

Binnen de ROAZ-regio is door de ziekenhuisbestuurders het regiobreed implementeren van XDS, Twiin en Strokeviewer van Nicolab (voor acute strokezorg) voor het delen van beelden omarmd. Het is de bedoeling dat met name met het gebruik van XDS en Twiin in 2023 grote slagen worden gemaakt binnen de ROAZ-regio.

 

Voor het uitwisselen van zorggegevens in de acute zorgketen wordt aangesloten bij het landelijke programma Met Spoed Beschikbaar. Implementatie van al deze architecturen en systemen is echter complex. Vanuit het ROAZ wordt de voortgang goed gemonitord en geagendeerd in bestuurlijke overleggen. Met Spoed Beschikbaar is een urgent onderwerp, aangezien het kunnen uitwisselen van de berichten in de spoedzorgketen uiterlijk augustus 2023 gerealiseerd moet zijn om te kunnen voldoen aan de landelijke richtlijn gegevensuitwisseling in de acute zorgketen. Vanuit het ROAZ wordt als eerste prioriteit gegeven aan de berichten tussen HAP en SEH en tussen RAV en SEH.

 

Uitwisselen capaciteitsgegevens via LPZ

Het ROAZ is al een paar jaar bezig met de implementatie van het Landelijke Platform Zorgcoördinatie (LPZ) in de regio. Uiterlijk begin van de zomer moeten binnen onze ROAZ-regio alle ziekenhuizen aangesloten zijn voor wat betreft het inzichtelijk krijgen van klinische capaciteit inclusief de verloskunde, SEH-indicatoren en de COVID-cijfers.

 

Techniek en samenwerkingsafspraken

Met enkel implementeren van technische oplossingen zijn we er nog niet. Om deze echt goed te kunnen inzetten is het nodig om regionaal eenduidige proces- en werkafspraken te maken rond het gebruik hiervan. Dit zal onder meer een belangrijk thema zijn binnen de focusgroep Spoedzorgketen.

 

Bij vragen of opmerkingen: Tom Fresen (t.fresen@amsterdamumc.nl).

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: