Een boekje brengt verbetering: minder antibiotica bij kinderen met koorts op de HAP - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

18 november 2021
|
Artikelen

Een boekje brengt verbetering: minder antibiotica bij kinderen met koorts op de HAP

In 2015 en 2016 deed Eefje de Bont onder zoek naar het gebruik van het boekje “Mijn kind heeft koorts” op de huisartsenpost.

Resultaten:

In totaal includeerden 3518 huisartsen 25.355 kinderen. Het boekje werd gebruikt in 28,5% van de consulten. Er was geen significant verschil in antibioticavoorschriften tussen de groep die het boekje ter beschikking had en de controlegroep (OR 0,90; 95%-BI 0,79 tot 1,02). Als het boekje daadwerkelijk werd gebruikt, was dit verschil wel significant (OR 0,83; 95%-BI 0,74 tot 0,94). Ook kregen kinderen dan minder andere medicatie en waren ouders minder geneigd om terug te komen.

Conclusie:

Een voorlichtingsboekje met stoplichtsysteem gericht op ouders van kinderen met koorts is goedkoop en direct toepasbaar op de HAP. De beschikbaarheid op zichzelf heeft geen effect op het aantal antibioticavoorschriften, daadwerkelijk gebruik heeft dat wél.

Lees meer over dit onderzoek in een artikel van H&W van mei 2019: 20190521 H&W De Bont ea_Een boekje brengt verbetering – minder AB bij kinderen met koorts

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: