Herkenning en triage beroerte 1e lijn Noord-Holland en Flevoland verbeterd - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

30 november 2017
|
Artikelen

Herkenning en triage beroerte 1e lijn Noord-Holland en Flevoland verbeterd

Aanleiding

Jaarlijks krijgen meer dan 40.000 Nederlanders een beroerte. Snelle behandeling is hierbij essentieel om schadelijke effecten op de lange termijn te voorkomenOngeveer 75% van de patiënten zoekt na het ontstaan van de klachten eerst contact met (een doktersassistente van) een huisarts voordat er behandeling in het ziekenhuis plaatsvindt. In dit (triage)proces blijkt nog wel eens vertraging op te treden. Het onvoldoende (her)kennen of uitvragen van atypische (‘suddens’) symptomen  i.p.v. typische FAST-symptomen (uitval gezicht, spraak en arm) lijkt hierbij een rol te spelen. Denk bijvoorbeeld aan symptomen als plotselinge evenwichtsproblemen of uitval van zicht of taal(begrip).

Verbetering herkenning en triage door training beroertealarm

Om de kennis en correcte triage bij doktersassistenten verder te verbeteren ontwikkelden Netwerk Acute Zorg Noordwest (VUmc), SpoedZorgNet (AMC) en stichting DOKh in een regionale werkgroep met neurologen en kaderhuisartsen een handleiding en training ‘Beroertealarm’ rondom een specifieke herkenning en triage-instructie (zie figuur). Voor een (pilot)onderzoek naar de effecten werd de training ‘Beroertealarm’ eind 2016/ begin 2017 viermaal georganiseerd door eerstelijns nascholingsbureau Stichting DOKh. Herkenning en triage beroerte 1e lijn Noord-Holland en Flevoland verbeterd

Conclusies onderzoek effecten training  

Uit het onderzoek blijkt dat doktersassistenten inderdaad niet altijd de correcte triageactie ondernemen bij (vooral) een atypische beroerte (cijfer: 3,9 bij atypische sudden-beroerte vs. cijfer: 6,6 bij een typische FAST-beroerte).  De training bleek de kennis en herkenning van een beroerte door assistenten op belangrijke punten te verbeteren. Het had bovendien positieve effecten op gemaakte werkafspraken en herkenning van een beroerte in de praktijk. De training had echter nog niet op alle onderdelen het gewenste effect. Het pilotonderzoek heeft aanknopingspunten geboden om de training verder te verbeteren; met name het meer oefenen van casuïstiek bleek hiervoor belangrijk. Het volledige onderzoeksrapport vindt u hier.

Vervolg

Deze week is de handleiding met de triage-instructie verstuurd naar alle dokterspraktijken in Noord-Holland. Hiernaast wordt de training ook in 2018 regionaal aangeboden door Stichting DOKh. In de nieuwe trainingen zal meer tijd worden in geruimd voor het oefenen van casuïstiek. Hiernaast zijn wij momenteel in gesprek met de NVDA, NHG en Hartstichting over de resultaten van het onderzoek om hier ook een landelijk gevolg aan te kunnen geven. De NVDA wil de training graag programmeren in het jaarlijkse scholingsprogramma in 2018.

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: