Het mysterie van het verdwenen influenzaseizoen. Waar is de griep gebleven? - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

19 februari 2021
|
Artikelen

Het mysterie van het verdwenen influenzaseizoen. Waar is de griep gebleven?

In de nasleep van de eerste coronagolf was vanuit de medische sector veel aandacht voor het naderende winterseizoen. Als COVID er nog zou zijn tijdens het winterseizoen zou de combinatie desastreus zijn was de redenering. Als het een zwaar griepseizoen zou zijn zou het zorgsysteem namelijk in al zijn voegen kraken, zo was de verwachting. Veel regio’s zetten daarom in op extra aandacht voor de griepvaccinatie. Zodanig dat er zelfs onvoldoende vaccins aanwezig waren en doelgroepen gevraagd werden even te wachten met het halen van de griepprik. Tegelijkertijd waren er veel onzekerheden. Die waren er vooral omdat onbekend was hoe we er voor zouden staan als het winterseizoen aanbrak. En ook was onbekend welke maatregelen op dat moment zouden zijn ingesteld om de corona uitbraak te beheersen.

Het mysterie van het verdwenen influenzaseizoen. Waar is de griep gebleven?Minder griepverspreiding door coronamaatregelen overheid

Midden in het winterseizoen lijkt de normale influenza en andere ademhalingsklachten vrijwel verdwenen. Uiteraard hopen we dat dit zo blijft. Het wegblijven van ademhalingsklachten zoals influenza is waarschijnlijk in zijn geheel te danken aan de maatregelen die door de overheid zijn genomen om de huidige coronagolf te beheersen. We houden afstand tot elkaar, hebben minder contacten en we wassen onze handen. Hierdoor kan influenza zich simpelweg te weinig verspreiden onder de bevolking.  Voor de zorg, die door de hoge aantallen COVID-patiënten in de kliniek en IC al sterk onder druk staat, is dit natuurlijk een zegen. Tegelijkertijd lijkt dit winterseizoen daarmee een vrijwel mondiaal experiment naar de effecten van maatregelen zoals afstand houden en extra hygiëne op een groot aantal respiratoire klachten zoals influenza. De verwachting is niet dat we de komende jaren elke winter de 1,5 meter in acht moeten nemen om influenza in te perken. Het is duidelijk dat de maatschappelijke prijs hiervoor simpelweg te hoog is en de bereidheid onder de bevolking te laag.

Meerwaarde van hygiëne en vaccineren

Hopelijk leiden de geleerde lessen wel tot een verhoogd bewustzijn voor de meerwaarde van hygiëne en vaccineren. Niet alleen bij burgers maar ook bij personeel van zorginstellingen. Uiteraard hopelijk dan niet voor het voorkomen van een overbelast zorgsysteem maar voor het voorkomen van onnodig lijden voor onze naasten en de kwetsbaren in onze maatschappij.

Bron: Traumacentrum Zuidwest NL 

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: