Innovatie binnen het Mobiel Medisch Team: Pre-hospitale toediening van bloedproducten! - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

27 februari 2019
|
Artikelen

Innovatie binnen het Mobiel Medisch Team: Pre-hospitale toediening van bloedproducten!

Achtergrond

Verbloedingsshock is een significante oorzaak van overlijden in de prehospitale setting. Bij traumapatiënten specifiek is dit het geval in 30-40% van de overlijdensgevallen waarvan 33-56% voorkomt gedurende de prehospitale fase van behandeling. Ondanks de discussie omtrent de optimale vocht resuscitatie bij traumapatiënten is er een gebrek aan wetenschappelijk bewijs.

Prehospitale bloed transfusie kan gerechtvaardigd zijn in bepaalde groepen ernstig bloedende patiënten, met name wanneer er sprake is van lange prehospitale aanrijtijden. Recente literatuur toont verbeterde uitkomsten aan bij traumapatiënten die prehospitaal bloed hebben ontvangen. Echter is er weinig literatuur beschikbaar omtrent het gebruik van bloedproducten door Mobiele Medische Teams (MMT) in de prehospitale setting.

Uitvoering

Het MMT van de Lifeliner 1 (VUmc) heeft vanaf 6 november 2017 de mogelijkheid om prehospitaal bloedproducten toe te dienen aan ernstig bloedende slachtoffers.

Het MMT beschikt bij iedere inzet over twee eenheden erythrocyten concentraten (EC, Rh O negatief) welke geleverd worden door de bloedbank van het VUmc

In de prehospitale situatie wordt een inschatting gemaakt op basis van het ongevalsmechamisme, de uitwendig zichtbare letsels en bloedingen en de uitkomsten van hartslag, bloeddruk en bewustzijn en eventueel de echo-uitslag of er sprake kan zijn van een serieuze bloeding. Zo snel mogelijk worden de bloedproducten dan verwarmd toegediend tijdens het vervoer naar het dichtstbijzijnde geschikte ziekenhuis.

Huidige stand van zaken

Het MMT van Lifeliner 1 doet gezamenlijk met Lifeliner 2 (ErasmusMC) onderzoek naar alle patiënten die prehospitaal bloed hebben ontvangen. We kijken onder meer naar reden van toediening, de technische uitvoer, uiteindelijke diagnose, hoeveel bloedproducten in het ziekenhuis aanvullend zijn toegediend en de overleving. De resultaten van het onderzoek zullen te verwachten zijn eind 2019, begin 2020. We hopen tevens de resultaten van Lifeliner 3 (Radboudumc) ook in dit onderzoek te betrekken.

Inmiddels hebben ongeveer 80 patiënten door het team van Lifeliner 1 prehospitaal bloedtransfusie ontvangen. Het is gebleken dat dit technisch goed is uit te voeren. Het bloed kan goed en veilig worden bewaard in een bloedkoeltas. De toediening via de infuusverwarmer was veelal goed uit te voeren. De afname van bloed voor kruisproeven vooraf aan de transfusie bleek gezien de hectiek en onvoldoende bloeddruk niet altijd technisch uitvoerbaar. Met name de juiste indicatiestelling kan soms lastig zijn en we verwachten hier een beter beeld van te krijgen door het huidige onderzoek.

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: