Amsterdam UMC maakt zich op voor de opening van een gespecialiseerde spoedopvang (SSO) op locatie VUmc, in de zomer van 2024. Als onderdeel van de bestaande Acute opnameafdeling (AOA) gaat deze afdeling acute zorg verlenen aan patiënten die door eigen medisch specialisten van tevoren zijn overlegd. Deze uitbreiding biedt zorgprofessionals de kans om actief bij te dragen aan vernieuwde herinrichting van spoedzorg in de regio.

Naar verwachting gaat de Spoedeisende Hulp (SEH) op locatie VUmc volgende zomer helemaal over naar locatie AMC. De verhuizing maakt deel uit van het fusieproces van Amsterdam UMC waarbij specialismen geconcentreerd worden op 1 locatie om zo de best mogelijke zorg te kunnen bieden. Maar dat betekent niet dat er geen spoedzorg meer blijft op locatie VUmc. Hier komt een Specialistische spoedopvang (SSO) voor acute patiënten van wie het specialisme op locatie VUmc zit. Dit kunnen patiënten zijn die al onder behandeling zijn, maar ook nieuwe patiënten, die overlegd zijn.

Hoofdverpleegkundige Bart de Jong benadrukt het belang van de SSO: “Wij willen er zijn voor alle patiënten van Amsterdam UMC en daar hoort ook acute zorg bij. Als het ineens niet goed gaat met een patiënt met een zorgvraag passend voor locatie VUmc, dan willen we dat die 24/7 op locatie VUmc terecht kan voor de allerbeste zorg. Dit doen wij in nauwe samenwerking met onder andere de IC.”

AOA Plus

De SSO wordt een integraal onderdeel van de bestaande Acute opnameafdeling (AOA). Naast Bart de Jong zijn ook hoogleraar Acute Geneeskunde Prabath Nanayakkara en teamleider Ruben van der Klei nauw bij de totstandkoming betrokkenPrabath: “Van tevoren zijn we in overleg gegaan met verschillende specialismen en disciplines om te onderzoeken hoe we dit het beste konden aanpakken.” Bart voegt toe: “Belangrijk is dat spoedzorg geen geïsoleerd proces is, het is een keten van zorg, een gezamenlijke inspanning van verpleegkundigen, artsen en ondersteunend personeel.”

Er is geen ander academisch ziekenhuis dat op deze schaal gespecialiseerde spoedzorg aanbiedt

Pionieren

De herinrichting is gezien de patiëntpopulatie en hoog-complexe zorg die Amsterdam UMC levert een uitdagend proces. Bart benadrukt: “Het is in dat opzicht echt pionieren. Er is geen ander academisch ziekenhuis dat op deze schaal gespecialiseerde spoedzorg aanbiedt. Als we met ons team straks kunnen zorgen dat de patiënten de beste zorg krijgen, dan is mijn missie geslaagd.”

Uitdagend

Om het team van de AOA zo goed mogelijk op deze transitie voor te bereiden, is er de afgelopen periode extra training en onderwijs gegeven aan het personeel. Ruben: “Wat het werk op deze afdeling straks extra uitdagend maakt is het snel schakelen en veel informatie tegelijkertijd verwerken. Dit vraagt om extra veel klinisch redeneren en adequaat handelen.”

Meebouwen

Met de uitbreiding krijgen zowel nieuwe als bestaande AOA-verpleegkundigen de kans om bij te dragen aan de vernieuwde inrichting van spoedeisende zorg in de regio. Ruben: “Een unieke mogelijkheid voor verpleegkundigen die willen pionieren en op zoek zijn naar een extra uitdaging. Wij nodigen iedereen die nieuwsgierig is van harte uit om een dagje met ons mee te lopen.”

Meer info hierover lees je in de vacature op de WerkenBij-site.

Acute zorg in Amsterdam UMC

Amsterdam UMC is bezig om de acute zorg te concentreren op locatie AMC (Meibergdreef). Door de concentratie op 1 locatie kan betere en efficiëntere zorg worden geleverd. Voor de verschuiving van acute zorg van locatie VUmc naar locatie AMC is een zorgvuldig traject ontworpen.

De huidige situatie:

 • Ambulances brengen de meeste 112-patiënten naar locatie AMC.
 • De Spoedeisende hulp (SEH) op locatie VUmc is sinds 24 juli ’s nachts gesloten. Zelfverwijzers worden vanaf 20.00 uur tot 07.30 uur opgevangen op locatie AMC.
 • De SEH op locatie AMC is 24/7 open.
 • De Acute opnameafdeling is 24/7 geopend, op beide locaties.
 • De Eerste Harthulp op locatie VUmc is ’s nachts open.
 • Het nachtelijk ambulancevervoer van patiënten die bekend zijn dan wel overlegd naar locatie VUmc gaat normaal door.

Op termijn:

 • De SEH van locatie VUmc wordt verplaatst naar locatie AMC.
 • Specialistische spoedopvang blijft 24/7 mogelijk op locatie VUmc
 • De Acute opnameafdeling is 24/7 geopend, op beide locaties.
 • Als onderdeel van deze afdeling op locatie VUmc wordt daar de Specialistische spoedopvang (SSO) geopend voor patiënten die bekend zijn, dan wel overlegd zijn, op locatie VUmc.
 • Dit gaat vooral over patiënten van Oncologie, Oncologische chirurgie, Hematologie, Longgeneeskunde, Maag-, darm- en leverziekten, Keel- neus- en oorziekten en Neurologie.

Bron: Amsterdam UMC