Acute Verloskunde - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Acute Verloskunde

Acute verloskunde zorg is ketenzorg. In acute situaties is samenwerking tussen verloskundigen in de eerste lijn, kraamverzorgenden, de meldkamer, de ambulance, kinderartsen en gynaecologen in het ziekenhuis essentieel. Moeder (en kind) moeten dan zo snel mogelijk de juiste behandeling krijgen.

De opdracht van het ROAZ aan deze focusgroep is het in kaart brengen van de acute verloskundige zorg en het initiëren en uitwerken van verbeteringen binnen de keten. Actuele thema’s binnen deze focusgroep zijn o.a.:

  • Het verbeteren van samenwerking in de keten door het verspreiden en implementeren van onze zakkaartjes voor 5 acute indicaties met de belangrijkste minimale voorwaarden voor verloskundigen, meldkamer/ambulance en gynaecologen en kinderartsen. Ook het meer algemene protocol Acute verwijzingen speelt hierbij een belangrijke rol. Klik hier voor meer informatie (protocol). Verder hierbij een toelichtende presentatie voor gebruik binnen de VSV’s.
  • Kwaliteitsverbetering aan de hand van tijdregistratie in de acute keten. Hiervoor werken wij momenteel met ketenpartners een pilot uit.
  • Kennisuitwisseling en faciliteren oplossingen capaciteitsproblematiek verloskamers Amsterdam.

De voorzitters van de focusgroep zijn Prof. Dr. Christianne de Groot (VUmc) & Prof. Dr. Joris van der Post (AMC).