Capaciteitsmanagement - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Capaciteitsmanagement

Al langer, maar zeker ook in de Corona-crisis, bleek landelijk en regionaal een grote behoefte aan inzicht in de capaciteit van vrije IC’s en klinische bedden voor COVID-patiënten. Hiervoor werden dagelijks een aantal registraties (NICE, Zorgcapaciteit.nl) en uitvragen (Excel) opgezet en bijgehouden, deels ook met dubbele gegevens. Mede met als doel om de registratielast te beperken werden alle Nederlandse ziekenhuizen ook aangesloten op 2TNWTY4 (later omgedoopt tot Landelijk Platform zorg coördinatie, of LPZ). Tot op heden bleek het LPZ echter nog niet voor iedereen betrouwbare informatie over capaciteit op te leveren. Om alle COVID-registraties op orde te krijgen en te houden en de registratielast te beperken werd vanuit de Netwerken een focusgroep opgestart met capaciteitsmanagers. Deze focusgroep buigt zich naast het realtime inzicht van de verschillende vormen van capaciteit ook over het breder beschikbaar komen van gegevens over de drukte in de acute keten met als doel de keten optimaal te kunnen gebruiken.