Heupfracturen - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Heupfracturen

Tijdens een invitational conference heupfracturen in september 2014 is de zorg voor de patiënt met een heupfractuur vanuit verschillende disciplines belicht en gaf 97% van de deelnemers aan mee te willen werken aan verbeteringen voor deze patiëntengroep.

In februari 2015 is aan de hand van een ‘patiënt journey’ gebrainstormd over knelpunten, witte vlekken dan wel verbeterpunten in de keten. Twee onderwerpen hebben prioriteit gekregen: multidisciplinaire samenwerking in het ziekenhuis (o.a. met de geriatrie) en uitstroom en nazorg. Twee werkgroepen hebben een regionale inventarisatie gedaan en adviezen geformuleerd. Deze adviezen bleken heel goed te vangen te zijn in een transmuraal zorgpad. Daarbij is tevens aansluiting gezocht bij indicatoren en richtlijnen, waarvan er twee in 2016 uit zouden komen (Richtlijn Proximale Femurfractuur, Richtlijn multidisciplinaire behandeling bij kwetsbare ouderen rondom chirurgische ingrepen, Dutch Hip Fracture Audit, VMS kwetsbare ouderen, indicatoren spoedzorg ZIN, enz.).

In de zomer van 2016 is er een regionale blauwdruk voor een transmuraal zorgpad heupfracturen opgeleverd door een regionale multidisciplinaire werkgroep. In de focusgroep is afgesproken dat ieder ziekenhuis onderzoekt of verbetering wenselijk/mogelijk is door de huidige situatie te vergelijken met de blauwdruk. Er kunnen dan 3 doelstellingen geformuleerd worden en de adviseurs van Netwerk Acute Zorg Noordwest en TraumaNet AMC monitoren de voortgang, bieden ondersteuning waar nodig en delen de resultaten in de regio.