Acute Neurologie - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Acute Neurologie

Jaarlijks krijgen meer dan 40.000 Nederlanders een beroerte waarvan ongeveer 20% overlijdt. Acute beroertezorg is ketenzorg. Via huisarts of 112 melding wordt het merendeel van de patiënten per ambulance met spoed vervoerd. Bij een acute beroerte wordt de patiënt naar een ziekenhuis met interventie-faciliteiten gebracht (intraveneuze trombolyse of sinds kort ook mechanische trombectomie). Deze behandelingen, waarvoor een deel van de beroerte patiënten in aanmerking komt moet binnen 4,5-6 uur plaatsvinden.  Hoe sneller de behandeling plaatsvindt hoe meer kans er is op goed herstel.

De opdracht van het ROAZ aan deze focusgroep is het in kaart brengen van de acute neurologische zorg en het initiëren en uitwerken van verbeteringen binnen de keten. Actuele thema’s binnen deze focusgroep zijn o.a.:

  • Het verbeteren van de herkenning en triage van een beroerte, met name in de eerste lijn. Hiervoor hebben wij een instructie (klapper) en training ontwikkeld in samenwerking met het gespecialiseerde trainingsbureau DOKh. Klik hier voor meer informatie (rapport) en neem voor aanmelding contact op met DOKh.
  • Kennisuitwisseling, logistiek en afspraken omtrent de nieuwe behandelmethode, de mechanische trombectomie.
  • Kwaliteitsverbetering door het monitoren en spiegelen van landelijke afspraken en indicatoren voor de acute neurologie in de regio. Klik hier voor meer informatie.
  • Kwaliteitsverbetering door tijdregistratie in de keten. Klik hier voor meer informatie.

De voorzitter van de focusgroep is Marieke Visser (Neuroloog, Amsterdam UMC).