SEH-HAP - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

SEH-HAP

Voor optimale acute ketenzorg is de samenwerking tussen huisartsenposten (HAP) en SEH afdelingen van ziekenhuizen essentieel. De patiënt kan namelijk zelf niet altijd even goed inschatten welke zorg hij nodig heeft, en zal daarom soms de huisarts contacteren als hij medisch specialistische zorg nodig heeft of andersom. De meeste ziekenhuizen in de regio hebben op dit moment een SEH die samenwerkt met een HAP. Er bestaan in de regio diverse samenwerkingsmodellen, variërend van een geografisch gescheiden HAP en SEH tot een gezamenlijke toegang met gedeelde triage aan de poort.

Momenteel staat het onderwerp capaciteitsproblematiek ook hoog op de agenda van deze focusgroep. Door middel van het uitwisselen van ‘best practices’, en het maken van afspraken in de keten proberen we de problematiek het hoofd te bieden.

De focusgroep SEH-HAP wordt voorgezeten door Michiel Gorzeman (SEH-arts, OLVG oost en west).