Traumachirurgie - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Traumachirurgie

De opdracht van het ROAZ aan deze focusgroep is het in kaart brengen van de traumazorg en het initiëren en uitwerken van verbeteringen binnen de keten. Voorbeelden hiervan zijn samenwerking en overdracht tussen de schakels in de keten, primaire en secundaire verwijzingen, uitkomsten van traumazorg aan de hand van de traumaregistratie, uitwisselen van onderwijs en onderzoek, enz.

De focusgroep traumachirurgie heeft in 2016 het reglement voor regionale visitaties traumazorg geaccordeerd en is in het najaar van 2016 gestart met visiteren. Een belangrijk onderdeel van de visitatie zijn de levelcriteria zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie. De levelindeling in de regio wordt gebruikt om afspraken te maken welke ongevalspatiënt naar welk ziekenhuis wordt gebracht door de ambulancedienst.