Algemeen ROAZ – 17 november 2023 - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

5 februari 2024
|
Nieuws

Algemeen ROAZ – 17 november 2023

Algemeen ROAZ – 17 november 2023

Op 17 november 2023 heeft er weer een Algemeen ROAZ bijeenkomst in de Veranda plaats gevonden. Voor deze bijeenkomst worden alle bestuurders binnen de acute keten in de regio Noord-Holland/Flevoland uitgenodigd en heeft het karakter van ontmoeten, informeren en inspireren.

Het was tevens het laatste Algemeen ROAZ van voorzitter Mark Kramer, die op 15 december afzwaaide omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Na opening zijn we gestart met een paar dia’s om het programma te linken aan het ROAZ-plan en de opgaven waar we gezamenlijk voor staan in de acute zorg. De stip op de horizon is de toegankelijkheid en de kwaliteit van de acute zorg waarborgen en daar afspraken over maken voor de toekomst. Wij streven naar een gedeeld en gedragen beeld en plan voor de ROAZ-regio. Het is daarom van belang dat alle ketenpartners aangesloten zijn zowel bij het ROAZ als bij de subregio’s.

Bestuurder Pien Beltman heeft namens het OLVG kort iets verteld over de concentratie van de geboortezorg in 2024: Er wordt een plan gemaakt om de continuïteit van de geboortezorg te waarborgen. OLVG is het grootste bevalcentra van Nederland. Vanwege personele krapte is het sinds de zomer 2023 voor OLVG niet meer mogelijk om de geboortezorg met het volume van 5.000+ bevallingen op twee locaties aan te bieden. Op dit moment werken we op twee locaties met een aangepaste tijdelijke werkwijze. Deze werkwijze is niet structureel houdbaar.

Er is daarom gezocht naar een plek waar we als één team de geboortezorg kunnen bieden. Intensief onderzoek wijst uit dat locatie Oost de mogelijkheid biedt om de geboortezorg geconcentreerd vorm te geven. Met één team op één locatie staan we sterker en kunnen we de zorg bieden die vrouwen en kinderen in Amsterdam nodig hebben.

De volgende stap is het opstellen en afstemmen van een continuïteitsplan ten behoeve van werkafspraken in de regio en gezamenlijk dichten van eventuele continuïteitsrisico’s voor acute verloskunde regio Amsterdam-Amstelland. De verwachting is dat in februari 2024 het continuïteitsplan voorgelegd kan worden aan het bestuurlijk ROAZ. Verder lag in deze bijeenkomst lag de focus op twee hoofdonderwerpen: Personeel in de (acute) zorg en Coördinatie van de zorg. Er waren daarvoor drie inspirerende gastsprekers uitgenodigd:

Bestuursvoorzitter van Pantein Zorggroep – Pauline Terwijn – vertelde uitgebreid over het programma Mooi Maasvallei en de regionale coördinatie die ze daar hebben opgezet. Uitgangspunt voor succes is een gezamenlijke visie, sense of urgency en gericht zijn op preventie en zorg thuis.

Marjol Horselenberg (Verpleegkundig hoofd Spoedeisende hulp Amsterdam UMC) heeft de aanwezigen meegenomen in de uitdagingen m.b.t. personeel in de acute zorg. Marjol benoemt een tiental redenen van vertrek van personeel. Verrassend is dat salaris niet op nummer één staat. Salaris wordt minder belangrijk als er loopbaanmogelijkheden zijn en het werkplezier toeneemt.

Wat opvalt is dat jongere werknemers met minder werkervaring aangeven dat  ontwikkelmogelijkheden en problemen met planning en tijd, de grootste reden zijn om de zorg te verlaten. Oudere werknemers met meer werkervaring geven aan dat leidinggevende en gebrek aan inspraak een reden is voor vertrek.

In de toekomst zullen wij enkele veranderingen moeten doorvoeren. De generatie van nu is veel bezig met duobanen. Wij kunnen mensen eerder kunnen behouden indien zij meer balans hebben in privé en werk. Behoud van personeel binnen de regio staat voorop op eigen organisatie. Gelijke salarissen, mits het bij de functie past, draagt bij aan behouden van personeel binnen eigen organisatie. De rol van de leidinggevende is bovendien cruciaal.

Tot slot, helemaal uit Groningen naar Amsterdam gekomen, Nelleke Kombrink van het programma ‘Zorg voor het Noorden’ – een netwerkorganisatie van negen ziekenhuizen en drie ambulancediensten. Zij werken samen om in Noord-Nederland zorgprofessionals aan zich te (blijven) binden. Nelleke vertelde over hoe in de Noordelijke regio’s ziekenhuizen en ambulancediensten gezamenlijk het personele vraagstuk aanpakken. Dit was de start van ‘Zorg van het Noorden’. Primair ging het over strategische personeelsplanning en gezamenlijke opleiding, maar wij zien een verschuiving naar goed werknemerschap en daar initiatieven oppakken.

De betrokkenen bij ‘Zorg van het Noorden’ zijn primair de bestuurders. Deze komen drie keer per jaar samen om inhoudelijk op thema’s in te gaan en resultaten te bespreken. Verder ook de P&O directeuren, dit is het gemandateerd overleg waar de besluitvorming plaatsvindt. Elke lokaal probleem is ook een regionaal probleem en daarom werken intensief samen in de regio.

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: