Alle ziekenhuizen leveren weer planbare zorg - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

4 maart 2022
|
Nieuws

Alle ziekenhuizen leveren weer planbare zorg

Alle ziekenhuizen leveren weer planbare zorg, zoals heup-, knie- en staaroperaties. Hierdoor is het aantal uitgestelde operaties niet verder toegenomen. Dit staat in de maandelijkse monitor Toegankelijkheid van de Zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Doordat er nog steeds veel besmettingen zijn, blijft het ziekteverzuim en daarmee de druk op de zorg hoog. Niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook bij de huisartsen en in de wijkverpleging.

Planbare zorg

Uit Zorgbeeld blijkt dat inmiddels 87 procent van de ziekenhuizen de kritieke planbare zorg weer binnen de norm van zes weken kan leveren. Vorige maand was dit nog 76 procent. Waar dat niet lukt kunnen patiënten elders wel binnen de normtijd terecht voor hulp. Alle ziekenhuizen leveren weer planbare zorg, waarvan 25 procent weer met de volledige capaciteit. Vorige maand was dit nog 10 procent.

Voorzichtig gestart

Zelfstandige klinieken (zbc) behandelden in januari ongeveer evenveel mensen als in januari vorig jaar, toen was hun productie 20 procent hoger dan in de jaren daarvoor. In sommige regio’s is inmiddels voorzichtig gestart met het leveren van uitgestelde zorg. Meer samenwerking tussen zorgorganisaties om de capaciteit optimaal te benutten, is hierbij cruciaal. Om te voorkomen dat het opschalen of leveren van planbare zorg tot problemen leidt in de vervolgzorg is goede, ketenbrede regionale afstemming belangrijk. De NZa ziet hierbij ook een rol weggelegd voor het ROAZ.

Polikliniek

Het aantal bezoeken aan de polikliniek is vergelijkbaar met 2019, deze zorg lijkt dus grotendeels door te gaan. Het aantal operaties is nog steeds lager dan normaal. Er is nog uitstel bij de IC-afhankelijke reguliere zorg.

Bron: Skipr

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: