Antibioticaresistentie (ABR) zorgnetwerk Noord-Holland / Flevoland - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

14 april 2022
|
Nieuws

Antibioticaresistentie (ABR) zorgnetwerk Noord-Holland / Flevoland

Antibioticaresistentie (ABR) zorgnetwerk Noord-Holland / Flevoland

 

ABR Regioprofiel

Waar houdt het ABR zorgnetwerk NH-FL zich mee bezig en waarom?  

Het antwoord daarop geven we graag met onze infographics. Deze maken duidelijk wat we weten in de regio Noord-Holland/Flevoland over zorginfecties, antibioticagebruik, antibioticaresistentie én de factoren die hier invloed op hebben. Vooralsnog hebben regio Noord-Holland West en regio Noord-Holland Oost/Flevoland een eigen infographic. In lijn met de ROAZ-ontwikkelingen zullen de twee infographics in de toekomst worden samengevoegd tot 1 document, die de hele ROAZ-regio bestrijkt. 

 

ABR Geagendeerd

Professor Menno de Jong heeft tijdens het Algemeen ROAZ van 16 maart 2022 een kort college verzorgd over het belang van het voorkómen van antibioticaresistentie. Naast bewustwording van de ABR-dreiging is het handelingsperspectief voor alle zorgketenpartners toegelicht. Dat bestaat uit: Juist gebruik van Antibiotica, Infectiepreventie en Surveillance. Niet toevallig zijn dit de 3 pijlers van het ABR zorgnetwerk. Om het risico op antibioticaresistentie zo klein mogelijk te houden, zullen deze 3 pijlers door de hele zorgketen (en dus alle sectoren) vertaald moeten worden in concrete acties 

Het ABR zorgnetwerk start daarom in september 2022 met een aantal fysieke werksessies om richtingen hierin met elkaar te verkennen; alleen gezamenlijk komen we tot de meest effectieve invulling van het beleidskader van VWS voor de komende 5 jaar. Ongeacht of deze werksessies sub-regionaal, thematisch, of per sector georganiseerd gaan worden, is de inbreng van alle sectoren hierbij cruciaal. Via deze weg alvast een oproep om hier over mee te denken, we houden u uiteraard op de hoogte; hou ABR in het vizier! Ook kunt u zich hier aanmelden voor de ABR nieuwsbrief. 

 

MUIZ Gestart

MUIZ staat voor Meldpunt Uitbraken InfectieZiekten & BRMO en is voor instellingen een gratis, gebruiksvriendelijke en beveiligde webapplicatie. Convenantpartners kunnen uitbraken via MUIZ communiceren of worden geattendeerd op meldingen van anderen in de NH-FL regio. MUIZ is positief ontvangen door een groot aantal zorgprofessionals én bestuurders in de publieke gezondheid, care en cure. 

Op 30 maart 2022 heeft ROAZ-voorzitter Mark Kramer als opdrachtnemer van het ABR zorgnetwerk NH-FL, het samenwerkingsconvenant getekend, waarmee het werken met MUIZ regio-breed formeel is bekrachtigd. Ook hebben alle Directeuren Publieke Gezondheid (DPG’en) van de 6 GGD regio’s het samenwerkingsconvenant getekend, evenals 30% van de bestuurders van VVT-koepels, en bijna een kwart van de ziekenhuizenbestuurders. Daarnaast staat het werken met MUIZ in de diverse Infectiepreventie commissies al op de agenda. De GGD-MUIZ teams zullen convenantpartners op MUIZ aansluiten; de eerste implementatiegesprekken hebben al plaatsgevonden of staan gepland.  

 

Graag houden we iedereen op de hoogte met MUIZ-nieuwsedities die we regelmatig via verschillende kanalen gaan verspreiden. Hoe meer partijen aan MUIZ meedoen, hoe beter de dekking in de regio. Daarom een oproep aan alle VVT-koepels, ziekenhuizen en laboratoria in onze NH-FL regio: teken het convenant & sluit aan. In een later stadium gaan we ook de gehandicaptenzorg, andere zorginstellingen en mogelijk ook huisartsenposten benaderen; ook hiervan houden we u op de hoogte.  

Voor meer informatie over het samenwerkingsconvenant, werken met MUIZ en het proces van aansluiten, neem contact op met onze regionale projectleiders:
Fred Slijkerman, arts M+G (mailto:fslijkerman@ggdhn.nl)
Aletta Kliphuis, projectleider (mailto:a.kliphuis@amsterdamumc.nl) 

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: