Bureau update - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

23 april 2024
|
Nieuws

Bureau update

Welkom Joeren en Joost!

Jeroen Bergman – Adviseur Acute Zorg

“Ik ben Joeren Bergman, geboren en getogen op Texel in den Burg. Na, tot mijn 18e een “eilander” geweest te zijn, ben ik verhuisd naar Utrecht om daar hbo-verpleegkunde te studeren. Met veel plezier heb ik die studie afgerond. Via verschillende routes van werkplekken en nieuwe studies ben ik nu bij het Netwerk Acute Zorg NH/FL gekomen als ‘adviseur acute zorg’! Door mijn achtergrond op de IC en als adviseur crisismanagement zit de acute zorg in mijn hart. Ik vind het een unieke kans en uitdaging om mee te mogen denken en werken aan de (mogelijke) oplossingen voor de knelpunten waar we in de Nederlandse gezondheidszorg voor staan. Bijdragen aan (complexe) onderwerpen van maatschappelijke relevantie vind ik belangrijk en geven mij energie. In mijn werkzaamheden word ik blij van ‘ad hoc’ onderwerpen, het doen van projecten en samenwerken met mensen van allerlei verschillende achtergronden en (zorg)domeinen.

Op dit moment woon ik in Amsterdam Noord en ga in mijn vrije tijd graag sporten (o.a. hardlopen). Ik speel piano, houd (erg) van lekker eten en pak graag de kans om in de zon op een terras te zitten met vrienden!

We komen elkaar in de komende periode ongetwijfeld tegen en ik heb veel zin om bij het Netwerk te starten en alle nieuwe collega’s te ontmoeten en leren kennen!”

 

Joost van Galen – Interim-directeur

Sinds 15 januari 2024 is Joost van Galen interim-directeur van Netwerk Acute Zorg NH/FL.

Interim-directeur Netwerk Acute Zorg NH/FL, wat houdt dat in en hoe ben jij hier gekomen?

‘Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) in NH/FL vormt met alle ROAZ’en in Nederland het landelijk netwerk acute zorg. Binnen het netwerk zijn alle zorgverleners vertegenwoordigd: GGZ instellingen, verpleeg- en verzorgingshuizen, huisartsenposten en huisartsen-dagzorg, ambulancediensten/meldkamer en ziekenhuizen. Als interim directeur ben je met de collega’s van het Netwerk mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen, initiëren, adviseren, ondersteunen en implementeren van (sub) regionaal beleid betreffende acute zorg en de opgeschaalde zorg in relatie tot de landelijke ontwikkelingen.’

Wat is je achtergrond?

‘Ik heb een verpleegkundige achtergrond en in 1989 aangevangen met de in-service opleiding in het toenmalige VU ziekenhuis. Na werkzaam te zijn geweest op verschillende zorgafdelingen ben ik in 1998 beland op de SEH waar ik 19 jaar heb gewerkt als SEH verpleegkundige en later de overstap heb gemaakt naar verpleegkundig teamleider en verpleegkundig hoofd SEH. In 2018 heb ik een nieuwe carrière aangevangen als verpleegkundig directeur Amsterdam UMC en een mooie maar ook intensieve tijd gekend. En sinds 15 januari werkzaam binnen het Netwerk Acute Zorg.’

Van welke werkzaamheden krijg jij de meeste energie?

‘Ik krijg energie bij het maken van verbinding tussen de verschillende organisaties, maar ook bij het maken van verbinding binnen het bureau zodat medewerkers met plezier kunnen werken en zich voldoende kunnen ontwikkelen.’

Waar zie jij de kansen en uitdagingen als interim-directeur Netwerk Acute Zorg NH/FL ?

‘Ik denk dat, hoe intens de Covid periode ook is geweest voor betrokken organisaties en professionals, het ook heeft aangetoond dat samenwerking op regionaal en landelijk niveau heeft geloond en de zorgketen heeft versterkt. Die geleerde lessen moeten wij meenemen in de uitdagingen die voor ons liggen zoals de uitvoering van regio-/ROAZ plannen en de opzet van zorg coördinatie. De uitdaging ligt daarbij in een toenemende vraag naar acute- en complexere zorg tegen de achtergrond van vergrijzing en het aantal beschikbare zorgprofessionals dat onvoldoende stijgt. Dit vraagt om een slimmere en efficiëntere manier van samenwerken binnen de acute zorgketen maar ook het loslaten van oude gewoontes en ondernemend om het over een andere boeg te gooien. Het roer moet om.’

Wat doe je het liefste in je vrije tijd?

‘Ik ben en blijf een fervent supporter van AJAX ook al wordt het geduld de laatste tijd wel op de proef gesteld. Hardlopen is voor mij een belangrijke vorm van ontspanning en mag graag marathons lopen. Dit jaar loop ik de Jungfrau marathon in Zwitserland en de marathon van Amsterdam.’

Als nieuwe interim-directeur bij NAZNHFL ken je vast nog niet alle ketenpartners?

Ik realiseer mij dat ik bij lange nog niet alle contacten heb gelegd binnen het Netwerk en wil graag op termijn kennismaken met alle facetten van de acute keten. Ik wil dan ook de komende maanden gebruiken om die gesprekken aan te gaan. Ik stel mij graag laagdrempelig op en sta uiteraard ook open voor vragen en initiatieven om de onderlinge samenwerking te intensiveren.

 

Afscheid collega’s

We nemen afscheid van Annika en Marleen.

Marleen van de Berg

Marleen van de Berg, Adviseur Traumazorg, zal na ruim 4,5 jaar werkzaam te zijn geweest bij Netwerk Acute Zorg NH/FL per 1 juli 2024 stoppen.

Als adviseur heeft Marleen zich enorm ingezet voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor trauma patiënten in onze regio. Zo was zij intensief betrokken bij het uitvoeren van traumavisitaties, dacht ze mee bij verschillende (semi-)wetenschappelijke onderzoeken op gebied van traumazorg, organiseerde ze diverse kennisuitwisselings-bijeenkomsten en was ze actief bij de Focusgroep Traumazorg en Heupfracturen. Daarnaast heeft ze een grote bijdrage geleverd aan de organisatie rondom de Landelijke Traumaregistratie en de bouw en implementatie van een nieuw landelijk dataplatform voor deze registratie.

 

Annika Janse

Annika Janse, Adviseur Acute Zorg/ ROAZ neemt afscheid van het Netwerk Acute Zorg en zal per 15 mei gaan beginnen als bestuurssecretaris bij Reade in Amsterdam.

Met haar aandachtsgebieden binnen de acute zorg: het bestuurlijk en tactisch ROAZ; de aansluiting van de VVT-sector, acute ouderenzorg en zorgcoördinatie, heeft zij een grote bijdrage geleverd aan het ROAZ-netwerk. Ook heeft Annika een belangrijke rol gespeeld tijdens de coronapandemie. Hierin heeft zij zich ingezet voor de organisatie en ondersteuning van het Bestuurlijk Crisis-ROAZ en de coördinatie van de covid-units van de VVT-organisaties ten behoeve van de ROAZ-regio.

In 2023 heeft zij samen met haar collega’s een grote bijdrage geleverd aan het opstellen van de ROAZ-beelden en-plannen, met speciaal aandachtsgebied regio Amsterdam-Amstelland.

Wij bedanken Annika en Marleen beiden voor hun tomeloze inzet en wensen hun veel succes in hun nieuwe baan.

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: