Crisisbeheersing & OTO - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

23 maart 2023
|
Artikelen

Crisisbeheersing & OTO

Crisisbeheersing & OTO

Goede pilot kwaliteitsvisitatie Noordwest Ziekenhuisgroep

Op maandag 27 februari heeft er voor het eerst sinds het samengaan van beide netwerken weer een kwaliteitsvisitatie Crisisbeheersing & OTO plaatsgevonden. Beide bureaus hanteerden voorheen andere procedures en daarom was een herziening van het format op zijn plaats. De pilotvisitatie vond plaats bij Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) in Alkmaar.

Er is landelijk afgesproken dat de Netwerken Acute Zorg op het gebied van Crisisbeheersing en OTO kwaliteitsvisitaties uitvoeren om de voorbereiding op rampen en crises in kaart te brengen. Het netwerk heeft als doelstelling iedere zorginstelling regelmatig (1x in de 5 jaar) conform het landelijke visitatiereglement te visiteren. Deze visitaties vinden plaats aan de hand van het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO. De visitaties hebben een collegiaal adviserend karakter en zijn een hulpmiddel ter verbetering van de voorbereidingen op crises en rampen.

De visitaties bestaan uit een aantal gesprekken met verantwoordelijken en deskundigen op het gebied van Crisisbeheersing en OTO. De gesprekken worden gevoerd door de voorzitter en één of twee van de visiteurs. Nieuw is dat naast deze gesprekken er visiteurs zullen zijn die een aantal relevante operationele medewerkers kort “op de werkvloer” zullen interviewen om zo een breder beeld te krijgen van de betreffende organisatie.

De visitatiecommissie is erg lovend over het NWZ in Alkmaar. Zij hebben bijna 3 dedicated werknemers die zich gesteund door een commissie en gedragen door het bestuur constant inzetten om planvorming en vakbekwaamheid van het personeel ten aanzien van crisisbeheersing naar een nog hoger plan te tillen. Dit is dan ook terug te zien in alle stukken die van te voren zijn aangeleverd en in de gevoerde gesprekken met alle betrokken medewerkers.

Voor meer informatie over Crisisbeheersing en OTO of meer specifiek over de kwaliteitsvisitaties, kunt u contact opnemen met onze adviseurs Crisisbeheersing en OTO:

Linda van der Voort        l.vandervoort@amsterdamumc.nl
Louis Vos                           l.p.w.vos@amsterdamumc.nl

 

 

 

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: