Doorstroming rijksweg A7 vijf maanden fors beperkt! - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

5 februari 2024
|
Nieuws

Doorstroming rijksweg A7 vijf maanden fors beperkt!

Doorstroming rijksweg A7 vijf maanden fors beperkt!

Van 8 april tot 1 september 2024 vinden er versterkingswerkzaamheden plaats aan beide zijden van de brug  over het Noordhollandsch Kanaal van de Rijksweg A7 ter hoogte van Purmerend. Tijdens de werkzaamheden blijft de brug beperkt open voor verkeer. Dit geeft beperkingen in het aantal en soort beschikbare rijbanen en in de toegestane snelheden. Uit de impactanalyse op de verkeersdoorstroming van Rijkswaterstaat is gebleken dat er forse toename ontstaat van de filedruk. Dit zal ook van invloed zijn op de zorg in de provincie Noord-Holland.

Het is een forse infrastructurele ingreep die op veel mensen impact zal hebben. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken zijn veel partijen bezig om deze complexe puzzel goed af te stemmen. De algemene coördinatie ligt daarin bij Rijkswaterstaat. Daar waar het de gezondheidszorg (de witte keten) betreft hebben de GHOR Zaanstreek-Waterland en het Netwerk Acute Zorg Noord-Holland / Flevoland een coördinerende rol.

Binnen een witte keten overlegstructuur verzamelt men momenteel zowel op tactisch als bestuurlijk niveau input en werkt knelpunten uit. Uiteraard vindt dit plaats in afstemming met de andere betrokken partijen als de Veiligheidsregio’s en Rijkswaterstaat.

Op dit moment worden de mogelijke gevolgen voor de witte keten zo goed mogelijk middels impactanalyses in kaart gebracht. Deze dienen als basis om afspraken tussen de verschillende ketenpartners te kunnen maken teneinde de veiligheid en de zorg- én bedrijfscontinuïteit niet in gevaar te brengen.

Het is evident dat de werkzaamheden voor alle soorten van patiëntenvervoer, dus zowel voor spoedritten als voor besteld vervoer, gevolgen zullen hebben. Verminderde beschikbaarheid van ambulances en langere rijtijden zullen een impact op de gehele sector hebben.
Ook zal het personeel van de zorginstellingen te maken krijgen met fors langere reistijden en ligt er een uitdaging als het gaat om de goederentransport. Denk aan het vervoeren van klaargemaakte chemo of nucleaire medicatie. Het is aan de zorginstelling zelf om de impact voor de eigen organisatie in kaart te brengen en hier maatregelen te treffen. Hoe verminder je de impact binnen jouw organisatie en hoe blijft bijvoorbeeld het personeel in voldoende mate en tijdig beschikbaar? Kun je anders roosteren en piketdiensten anders invullen?

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: