Een interview met Marcel de Leeuw: scheidend Medisch Coördinator van het MMT Amsterdam UMC - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

15 november 2022
|
Nieuws

Een interview met Marcel de Leeuw: scheidend Medisch Coördinator van het MMT Amsterdam UMC

De afgelopen jaren zijn omgevlogen!

Een interview met Marcel de Leeuw: scheidend Medisch Coördinator van het MMT Amsterdam UMC

 

Marcel de Leeuw is naast zijn functie als arts bij het Mobiel Medisch Team (MMT) ook Medisch Coördinator van het MMT. Aan al het goede komt een eind en in navolging hiervan heeft Marcel besloten om per 1 januari 2023 na een periode van bijna 6 jaar het stokje van Medisch Coördinator over te dragen aan een collega-arts van het MMT. Marcel stopt zeker niet bij het MMT; vanaf 1 januari 2023 blijft hij als arts werkzaam bij het MMT. Hoe kijkt Marcel terug op zijn periode als Medisch Coördinator en waar liggen in de toekomst de uitdagingen? Een mooi moment om met Marcel in gesprek te gaan.

Champions League

Marcel is op 1 maart 2017 begonnen als Medisch Coördinator van een goed lopend team dat MMT-zorg van kwalitatief hoog niveau leverde. Lid zijn van het MMT is wat Marcel betreft ongeveer het allermooiste en allerhoogste wat je kunt bereiken. De geleverde zorg en omstandigheden kunnen een behoorlijke uitdaging zijn in een even belangrijke omgeving. Forse interventies en besluiten worden genomen binnen de eerste 30 minuten van een incident. Door de dynamische aard van de werkzaamheden zou je kunnen spreken van de Champions League van de prehospitale acute geneeskunde.

Zichtbaarder worden

Natuurlijk waren er aspecten van het werk die wat Marcel betreft voor verbetering vatbaar waren. Zo was er voor ketenpartners niet veel bekend over het MMT en dit gold in min of eerdere mate ook voor het team zelf. Dit laatste klinkt gek; door de wisselende diensten van het team wist men niet altijd van elkaar hoe een dienst bij de ander was verlopen, voor welke uitdagingen ze stonden en hoe dit is uitgepakt. Ook voor de ketenpartners was het niet altijd duidelijk wat het MMT deed. Men wist dat het MMT gehuisvest was op het dak van locatie VUmc en dat als de pager ging, het team in actie kwam. Ter plaatse aangekomen leverde het MMT de benodigde zorg aan de patiënt en na de overdracht in het ziekenhuis ging het MMT weer.

Het MMT was eigenlijk nauwelijks benaderbaar voor casuïstiekbespreking of voor een evaluatie van een inzet. Dit alles maakte voor Marcel dat het MMT een teveel op zichzelf staand onderdeel van de acute zorg was. Het MMT is weliswaar een klein onderdeel van de acute zorgketen, het is echter wel een vitaal onderdeel van de keten. Het doorbreken van het isolement rondom het MMT was dan ook één van de eerste speerpunten voor Marcel als Medisch Coördinator. Zo heeft hij zich hard gemaakt voor ‘golden hour-sessies’ met het team en zijn er casuïstiekbesprekingen geïntroduceerd. Ook zijn er vanuit de MMT-artsen en MMT-verpleegkundigen aanspreekpunten naar voren geschoven als contactpersonen voor de Meldkamers Ambulancezorg en de Medisch Managers Ambulancezorg. Zo wisten zij gelijk wie te benaderen in die gevallen dat de samenwerking tussen de teams van het MMT en de ambulancezorg niet soepel verliep. Om het isolement verder te doorbreken, is ook het multidisciplinair oefenen met ketenpartners en het buddy vliegen geïntroduceerd. Dit laatste om binnen het MMT ook van elkaar te leren. De ingezette koers heeft de afgelopen jaren veel vruchten afgeworpen.

Trots

Marcel is van mening dat de kwaliteit van MMT-zorg op de agenda hoort en dat het team bereid moet zijn om hierin stappen te maken. De aard van de werkzaamheden heeft psychologisch een hoge impact op het team, dit is geen business as usual. Oude rotten en jonkies worden gelijk in het diepe gegooid en dat hoort bij het werk van het MMT. Wel is het zaak om te weten hoe iemand in de wedstrijd zit, of de collega nog fris in de kop is. Dit omdat Marcel van mening is dat we zuinig moeten zijn op onze mensen. Sinds een paar jaar wordt daarom het psychologische welbevinden van de individuele leden van het team doorgelicht. Een stap waar Marcel zich hard voor heeft gemaakt en hij is hiermee dan ook super trots op het team en de onderlinge sfeer.

Interessante ontwikkelingen

Leiding geven aan een groep hoogopgeleide collega’s en om de gedachtenpatronen van een ieder te managen, kent als Medisch Coördinator zo zijn uitdagingen. Marcel heeft in zijn functie echter genoten van de invloed op processen, de werving van nieuwe collega’s en de implementatie van een opleidingsplan binnen het team. De oprichting van het Landelijk Netwerk MMT-zorg ziet hij eveneens als een belangrijke stap om met de MMT’s van Rotterdam, Nijmegen en Groningen sterker samen op te trekken. Zo zijn de afgelopen jaren de interventies van MMT’s uitgebreid met het verrichten van thoracotomie, de introductie van de hart-long machine en het vliegen met bloed; al met al zeer interessante ontwikkelingen. Marcel denkt echter ook dat de MMT’s in Nederland aan de grenzen zitten voor wat betreft de interventies en diagnostiek. Nederland heeft voldoende ziekenhuizen en mensen worden beter in het ziekenhuis. Wel is Marcel van mening dat het MMT zich moet blijven inspannen voor efficiency en toegankelijkheid van MMT-zorg. Voor de toekomst ziet Marcel vooral ontwikkelingen op het gebied van een centrale aansturing van de MMT’s, waardoor een meldkamercentralist in één oogopslag kan zien waar een MMT zich bevindt.

Wat brengt de toekomst

Marcel zal zich de komende maanden richten op het inwerken van de nieuwe Medisch Coördinator. Zoals gezegd stopt Marcel zeker niet als arts van het MMT. Hij zal zich naast zijn functie bij het MMT de komende jaren ook meer gaan toeleggen op zijn functie als arts KMR bij Defensie.

Over Marcel de Leeuw

Marcel is in 2005 als anesthesioloog in het Zaans Medisch Centrum begonnen, alvorens in 2015 als anesthesioloog de overstap te maken naar Amsterdam UMC. Sinds 2001 is Marcel als arts verbonden aan het MMT.

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: