Eva Berkeveld gepromoveerd op onderzoek naar organisatie van acute zorg - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

5 februari 2024
|
Nieuws

Eva Berkeveld gepromoveerd op onderzoek naar organisatie van acute zorg

Eva Berkeveld gepromoveerd op onderzoek naar organisatie van acute zorg

In de afgelopen 3,5 jaar heeft Eva Berkeveld onderzoek gedaan naar de organisatie van acute zorg. Hierbij heeft zij zowel gekeken naar de zorg voor trauma patiënten als ook naar de opzet en inrichting van de COVID-19 crisisorganisatie in regio Noord-Holland en Flevoland. Op 1 februari jl. heeft Eva haar onderzoek afgerond door middel van een promotie.

In haar proefschrift wordt verslag gedaan van de verschillende onderzoeken die zijn uitgevoerd. Zo worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar de relatie tussen prehospitale tijdsduur en mortaliteit bij trauma patiënten, de reden van annuleringen van het Mobiel Medisch team (MMT) en factoren die geassocieerd zijn met ondertriage van trauma patiënten. Ook is onderzoek gedaan naar het  effect van een zgn. trauma klok op traumaopvang tijden.

In het tweede deel van het proefschrift wordt aandacht besteed aan verschillende strategieën die gebruikt kunnen worden om de zorg voor acute patiënten te optimaliseren. Zo wordt beschreven wat het effect zal zijn van een fusie van twee level- 1 traumacentra op de capaciteit van de traumaz0rg-keten.  Daarnaast worden er de ervaringen op een rij gezet van een nieuw opgezette crisis organisatie voor de coördinatie van COVID-19 patiëntspreiding in regio Noord-Holland/ Flevoland. Naar aanleiding hiervan zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd, mede doordat processen konden worden gestandaardiseerd, nieuwe strategieën geïmplementeerd en gebruikte beslisbomen continu werden geëvalueerd.

Het proefschrift van Eva met als titel  “Optimization of integrated care in trauma and COVID-19 patients: similar approaches” is hier te downloaden.

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: